{0419} : Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων (Αθήνας)

Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα λειτουργήσουν ΜΟΝΟ τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών ΑΕΑ Αθήνας και ΠΑΕΑ Κρήτης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Συνεπώς στο Μηχανογραφικό του 2022 και εφεξής το παρακάτω πρόγραμμα δεν θα είναι διαθέσιμο.

 

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/06/2023

Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας 

Έδρα :

Διεύθυνση: Χρυσαλλίδος 38 και Θεμιστοκλέους, 145 61 Νέα Κηφισιά

Τηλέφωνο: 210 8070686 Fax: 210 6204714 E-mail: info@aeaa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους.

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν ως αποστολή:

  • να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού
  • να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο
  • να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία
  • να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.  

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνεται τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης. Κατ’ αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι υπάρχουσες εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες και παρέχεται η δυνατότητα παρακολουθήσεως ιερών ακολουθιών (λειτουργιών) και άλλων Χριστιανικών Ομολογιών.

Στα πλαίσια εκτελέσεως του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνονται επισκέψεις σε χώρους πρακτικής εφαρμογής των διδασκομένων (π.χ.  Άγιο Όρος – Μετέωρα – άλλες Μονές – Άγιοι Τόποι – Μικρά Ασία – Βυζαντινοί και σύγχρονοι ναοί – Μουσεία).

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Π.Δ.,  Εισαγωγή στην K.Δ.,  Αρχαία Ελληνικά, Βυζαντινή Ιστορία, Ιστορία της Χριστιανικής Τέχνης, Αγγλικά, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Περιόδου, Ιστορία της Τέχνης της Δύσεως, Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης- συντήρησης κειμηλίων, Χριστιανική Αρχαιολογία, Επιστήμη και Τεχνολογία υλικών κατασκευής, Ελεύθερο Σχέδιο,  Αναλυτική Χημεία, Πληροφορική, Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις διατήρησης κειμηλίων,  Κεραμεική, Ορθοδοξία και Πολιτισμός, Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας, Ελεύθερο Σχέδιο – Ζωγραφική – Βυζαντινή Αγιογραφία, Εκτιμητική κειμηλίων και επιχειρησιακός σχεδιασμός, Σχέδιο στον Η/Υ, Στοιχεία Μουσειολογίας, Ανασκαφές και ευρήματα, Βυζαντινά Νομίσματα – Κτερίσματα,  Τέχνη, Επιστήμη και Πολιτισμός στην Ορθόδοξη Παράδοση, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εκκλησιαστική Αργυροχρυσοχοΐα, Στοιχεία Φυσικής, Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική, Εκκλησιολογία και ηθική της αποκατάστασης Κειμηλίων, Χημεία Συντήρησης Κειμηλίων, Ξένη Γλώσσα, Ιερές Ακολουθίες, Η τέχνη του Μωσαϊκού – Ψηφιδωτού, Η Θεολογία της Εικόνας, Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο στα Κειμήλια, Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Κειμηλίων, Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Ενόργανη Ανάλυση, Αποτύπωση, Τεχνικό Σχέδιο, Συντήρηση Ξυλογλύπτων Κειμηλίων, Στοιχεία Βιολογίας και Αρχές Βιοδιάβρωσης,  Διάγνωση – Ιστορική αξιολόγηση και συντήρηση έργων τέχνης,  Διαχείριση αρχειακού υλικού, Συντήρηση βιβλίων – κωδίκων – εγγράφων, Συντήρηση Ψηφιδωτών, Γιαλιού, Vitro, Συντήρηση Υφασμάτων – Αμφίων, Συντήρηση Λατρευτικών Μεταλλικών Αντικειμένων, Συντήρηση γλυπτών και μαρμάρινων μνημείων, Συντήρηση Αγιογραφίας, κ.α.   

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

 
Περισσότερα στοιχεία :

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση της εκκλησιαστικής ακαδημίας:  http://www.aeaa.gr/

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

  • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με το Νόμο 3423, άρθρο 17 παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 14 τ.Α’/03.02.2006):

  • Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων.
  • Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα..

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις : 

 

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2021 

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:  0,80 (από ΦΕΚ 1930 τ.Β’/13.05.2021)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0419

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2020-2021:  10 (από ΦΕΚ 1929 τ.Β’/13.05.2021)

Γενικό Λύκειο 

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2021 :

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2021 :

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ