{0415} : Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων

Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα λειτουργήσουν ΜΟΝΟ τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών ΑΕΑ Αθήνας και ΠΑΕΑ Κρήτης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Συνεπώς στο Μηχανογραφικό του 2022 το παρακάτω πρόγραμμα δεν θα είναι διαθέσιμο.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/01/2022

Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών 

Έδρα :

Διεύθυνση:  Ι. Μονή – Σχολή Βελλάς   45001 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο:  26530 41281 και 26530 41236 Fax: 26530 42160

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση  Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της  Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους.

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν ως αποστολή:

  • να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των  αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού
  • να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής  και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο
  • να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία  και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς  της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού  Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη  Εκκλησία
  • να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά  τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της  Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο  την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο  και οικουμενικό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών έχει οκτώ εξάμηνα σπουδών και πρόκειται για τμήμα καθαρά Ιερατικών Σπουδών, στο οποίο εκπαιδεύονται τα στελέχη της Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας, η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων στεγάζεται και λειτουργεί στο κτηριακό εκπαιδευτικό συγκρότημα της ιστορικής Μονής Βελλάς, της οποίας το Καθολικό ανάγεται στον ενδέκατο αιώνα. Η αγαθή αυτή συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερη ευλογία για όλους, όσοι συνέδεσαν τη ζωή τους στο παρελθόν ή σχετίζονται σήμερα με τον ιερό αυτό χώρο. Και τούτο, γιατί εξασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η λειτουργική κατάρτιση, η πρακτική εξάσκηση, η ανάπτυξη λειτουργικού ήθους και η βιωματική προσέγγιση της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας από τους φοιτητές της Ακαδημίας.

Επιπλέον, η καθημερινή χρήση του Καθολικού της Ιεράς Μονής συμβάλλει, με ιδιαίτερη άνεση και ευχέρεια, στην πραγματοποίηση των πρακτικών ασκήσεων των λειτουργικών και μουσικών μαθημάτων των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της Ακαδημίας. Στα πλαίσια της λειτουργικής και τελετουργικής εξάσκησης των φοιτητών, πραγματοποιούνται υποδειγματικά οι ακολουθίες του νυχθημέρου, οι θείες Λειτουργίες του βυζαντινού Λειτουργικού Τύπου και ευκαιριακά η τέλεση αρχαίων θείων Λειτουργιών.

Ακόμη, εντός του Καθολικού και στα πλαίσια του μαθήματος της Ομιλητικής, οι φοιτητές εκφωνούν τις ομιλίες και τα κηρυκτικά γυμνάσματά τους, με την παρουσία των συμφοιτητών τους και των καθηγητών της Ακαδημίας.

Η ζωντανή αυτή εμπειρία της λειτουργικής ζωής, που προσφέρει καθημερινά η Ακαδημία στους μέλλοντες να διακονήσουν το Θυσιαστήριο και τα Αναλόγια φοιτητές της ή στους ήδη διακονούντες αυτά, πιστεύουμε ότι αποτελεί και τον ουσιαστικό κρίκο ενότητας των αποφοίτων της, τόσο με το χώρο της Ακαδημίας όσο και μεταξύ τους.

Τα Προγράμματα Σπουδών:  Ιερατικών Σπουδών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Π.Δ.,  Εισαγωγή στην Κ.Δ. , Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Αρχαία Ελληνικά,  Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, Θρησκευτικές προσωπικότητες της ΠΔ,  Κανονικό Δίκαιο,  Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, Χριστιανική Αρχαιολογία, Χορωδιακές ασκήσεις, Λατινικά,  Κατηχητική, Αγγλικά, Βυζαντινή Ιστορία, Η πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη, Χριστιανική Παλαιογραφία, Η Παλαιά Διαθήκη στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, Εισαγωγή στην χειρόγραφη λειτουργική παράδοση, Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Εορτολογία, Σύγχρονα Ψυχολογικά ρεύματα, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, Ερμηνεία Πατερικών κειμένων, Βιβλική Αρχαιολογία, Αγιολογία, Δυτική Θεολογία, Ιεραποστολική,  Λειτουργική, Εκκλησιολογία,  Αισθητική – Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη,  Ενοριακή διοίκηση και οργάνωση Εκκλησιών,  Εκκλησιαστικό δίκαιο, Ψυχολογία του διαλόγου, Η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας,  Εκκλησιαστική επικοινωνιολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση της εκκλησιαστικής ακαδημίας: http://www.aeavellas.gr

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

  • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι.
  • Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες  υποψήφιοι.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με το Νόμο 3423, άρθρο 17 παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 14 τ.Α’/03.02.2006):

  • Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι  πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία  εκλόγιμων.
  • Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών  δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των  Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται  αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 77888/Ζ1 ΦΕΚ 2877 τ.Β’/01.07.2021

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

 

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2021 

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:  0,80 (από ΦΕΚ 1930 τ.Β’/13.05.2021)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 0415

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2021-2022:  40 (από ΦΕΚ 1929 τ.Β’/13.05.2021)

Γενικό Λύκειο 

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2021 :

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2021 :

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ