Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Χανιά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/06/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Σχολή  Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παράρτημα Χανίων Ρωμανού 3  73100 Χανιά
Τηλέφωνο :  28210 23057,  28210 23010 Fax: 28210 23 003 E-mail: tsakiridou@staff.teicrete.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος αφορά στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων & την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν:
 • Τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
 • Tις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • Την προστασία του περιβάλλοντος, τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης,
 • Τη γεωφυσική και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωπληροφορική, την αειφόρο ανάπτυξη και
 • Τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τεχνολογίες.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, και με βασικούς στόχους τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθήματα Γενικής Υποδομής. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχέδιο-CAD, Ενέργεια-Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Τεχνική Θερμοδυναμική. Μαθήματα Ειδικής υποδομής. Αειφόρος Ανάπτυξη & Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά-Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Φαινόμενα Μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον.

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Συστήματα Λήψης Μετρήσεων & Ελέγχου, Μετεωρολογία – Κλιματολογία.

Μαθήματα Ειδικότητας. Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Τηλεπισκόπιση & Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων, Σχεδιασμός & Διαχείριση Συστημάτων Α.Π.Ε., Τεχνολογία & Διαχείριση υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Γεωτρήσεων & Αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, Φυσικές Καταστροφές, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αέρα, Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Νερού, Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού.

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών: Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή Οικονομία, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Διοίκηση.   Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με επιστήμονες της ίδιας ή άλλων ειδικοτήτων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα σε:
 • Μετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδάτινου δυναμικού περιοχών, καθώς και περιβαλλοντικών παραμέτρων, μεμονωμένα, ή συμμετέχοντας σε ερευνητικές ομάδες, συντάσσοντας σχετικές μελέτες κατά περίπτωση.
 • Διερεύνηση, εντοπισμό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων, εκπονώντας σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
 • Σχεδιασμό και υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων
 • Έλεγχο ποιότητας αερίων, υγρών και εδαφικών περιβαλλοντικών δειγμάτων
 • Σχεδιασμό, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού.
 • Εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων.
 • Μελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές.
 • Σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), θεματικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS.

Ο Μηχανικός  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.  μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής – κατασκευαστής – συντηρητής των συστημάτων αυτών ή ως εξειδικευμένος τεχνολόγος μηχανικός σε Οργανισμούς – Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Περιβαλλοντικούς Φορείς και στις Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με τίτλο Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks). Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 • Μηχανικός  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Τ.Ε.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
 • Σύλλογος Αποφοίτων Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε. web site: http://samfp.chania.teicrete.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018): 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ