Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 09/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Κρήτης

Σχολή  Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ

Έδρα :

Διεύθυνση : TEI  Κρήτης  Παράρτημα Ρεθύμνου :  Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια,  74100, Ρέθυμνο

Τηλέφωνο : 28310 21900  Fax: 28310 21912  Ε-mail : grmta@staff.teicrete.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ είναι:

 • Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
 • Η επιστήμη και τεχνολογία της ακουστικής.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το  τμήμα  είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα, έρχεται να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες σε ειδικευμένους τεχνολόγους στο χώρο της μουσικής και της ακουστικής. Ένα χώρο στον οποίο αφενός μεν παρατηρείται μεγάλη άνθιση, αφετέρου δε υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ηλεκτρονικής τεχνολογίας είναι ραγδαίες.

Το τμήμα Μηχανικών  Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ φιλοδοξεί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις με απόφοιτους άρτια εκπαιδευμένους σε κάθε τομέα της τεχνολογίας παραγωγής, εγγραφής και μηχανικής ήχου, ικανούς όχι μόνο να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο αλλά και να βρίσκονται μπροστά από αυτές. Φιλοδοξεί ακόμα να γίνει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εκπαιδευτικό κέντρο, στο οποίο οι σπουδαστές θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική Κυματική, Μαθηματικά, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα, Στοιχεία Θεωρίας και Σημειογραφίας της Μουσικής, Ιστορικά και Μορφολογικά Στοιχεία της Μουσικής, Αγγλικά, Εφαρμογές Πολυμέσων, Μουσικές Επιχειρήσεις – Νομοθεσία & Marketing, Αισθητική των Τεχνών, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Ηχητικά Συστήματα, Εισαγωγή στην Ακουστική, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ήχου & Μουσικής, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μουσική Ακουστική – Οργανολογία, Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Μορφολογία του ήχου και ηχητικός σχεδιασμός, Γλώσσες Προγραμματισμού, Εφαρμοσμένη Ακουστική, Σύνθεση Ήχου, Ηχοληψία, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Μικροεπεξεργαστών, Ασύρματη Διάδοση Μουσικο – Ακουστικού Σήματος, Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα, Ειδικά Θέματα Μουσικού Προγραμματισμού, Πρωτόκολλα Mastering, Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Εικόνας, Τεχνικές Μουσικής Παραγωγής, Συστήματα Πολυκάναλης Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου, Συστήματα Φωτισμού, Στοιχεία Ψυχοακουστικής, Ηχητική Κάλυψη Συναυλιών, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ, με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της ακουστικής χώρων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρο που είναι απαραίτητη η χρήση μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα σε χώρους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς όπως :

 • η Δισκογραφική Παραγωγή,
 • η Διαφήμιση,
 • το Ραδιόφωνο και η Τηλεόραση,
 • το Θέατρο και ο Κινηματογράφος,
 • η Παραγωγή Μουσικών Παραστάσεων και Συναυλιών.

Οι χώροι αυτοί προσφέρουν ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων και επαγγελματικών επιλογών, αφού οι κάθε είδους σύγχρονες μουσικές παραγωγές κάνουν εκτενή χρήση της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ασχολούνται με τα εξής:
Α) Στο χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μεικτών διατάξεων φυσικών και ψηφιακών οργάνων με ή χωρίς MIDI (πρωτόκολλο διασύνδεσης ψηφιακών μουσικών οργάνων) για συναυλίες και ηχογραφήσεις,
 • Σχεδιασμός οργάνωση και διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων μουσικής και ήχου καθώς και της σχετικής βάσης δεδομένων. Παραγωγή μουσικών επιλογών από έτοιμα μουσικά υλικά. Παραγωγή μείξεων ηχητικών υλικών για μουσική χρήση, σε συνδυασμό ήχου παραγόμενου από ψηφιακά μουσικά όργανα και ήχου φυσικών μουσικών οργάνων, με προδιαγραφές συνθέτη ή παραγωγού,
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής για μουσική χρήση σε συναυλίες και παραστάσεις. Σχεδιασμός και εκτέλεση προετοιμασίας παραγωγής με ανάγκες ηχητικής αναπαραγωγής. Τεχνική διεκπεραίωση εργασιών για τη διευθέτηση δικαιωμάτων μετάδοσης και χρήσης μουσικών υλικών ολοκληρωμένων ή αποσπασματικών. Παραγωγή μείξεων ηχητικού περιβάλλοντος και μουσικής για τις παραστατικές τέχνες.

Β) Στο χώρο των Έργων Ακουστικής:

 • Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη, εργασιών ακουστικής ανάλυσης, διασποράς, ηχοαπορρόφησης και ακουστικής βελτίωσης χώρων.
 • Μελέτη και επίβλεψη ή συμμετοχή στην επίβλεψη παρεμβάσεων ακουστικής βελτίωσης συνθηκών εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων, εκδηλώσεων και παραστάσεων.

Γ) Στο χώρο της Μηχανικής Ήχου και Ηχοληψίας:

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων εργαστηρίου ηχογράφησης και εργαστηρίων παραγωγής τελικού προτύπου.
  Σχεδιασμός και εκτέλεση εξωτερικών και εσωτερικών ηχογραφήσεων καθώς και ηχογραφήσεων ειδικών απαιτήσεων.
 •  Συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού και λογισμικού εργαστηρίων ήχου
 • Σχεδιασμός χειρισμός και συντήρηση μονάδων εξωτερικών ηχογραφήσεων. Σχεδιασμός επίβλεψη κατασκευής και διαχείριση εγκαταστάσεων ήχου κινηματογράφου και θεάτρου.
 • Εκτέλεση εργασιών συγχρονισμού για παραγωγές μουσικής και εικόνας.
 • Οργάνωση κατασκευή και χειρισμός βάσεων δεδομένων ηχητικών δειγμάτων για χρήση στο θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική δημιουργία και τα πολυμέσα.
 • Ηχητικός σχεδιασμός και χειρισμός συστημάτων ήχου παραστάσεων και εκδηλώσεων.
 •  Σχεδιασμός, συμμετοχή στην ανάπτυξη και χειρισμός διαδραστικών συστημάτων και συστημάτων πολυμέσων.

Δ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών σε επιχειρήσεις που απασχολούνται :

 • με επαγγελματικές μουσικές διατάξεις, μουσικά όργανα, υλικό και λογισμικό μουσικής πληροφορικής και λοιπές ηλεκτροακουστικές διατάξεις, μπορούν να καλύπτουν θέσεις μηχανικού ήχου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αίθουσες συναυλιών, θέατρα και χώρους διασκέδασης,
 • μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή του μουσικού προϊόντος και με το τεχνικό και καλλιτεχνικό μέρος θεμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση, για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία,
 • μπορούν να απασχολούνται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
 • μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για τη μεταφορά των εξειδικευμένων γνώσεών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος νομοθεσία.
 • συμπεριλαμβάνονται στο προσοντολόγιο των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση θέσεων  ΤΕ Ηχοληπτών
 • Τέλος, οι απόφοιτοί μπορούν να εγγράφονται στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και ως Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) να μπορούν να ανοίγουν μελετητικά γραφεία ακουστικής, ηχομείωσης, ηχομόνωσης, κατασκευής στούντιο ηχοληψίας, κατασκευής αιθουσών με ακουστικό ενδιαφέρον κ.α. ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα  των πτυχιούχων  του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.  έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 119 τ.Α’/ 19.05.2003).
 • Επίσης με  Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 76014/Δ2 (ΦΕΚ 1382 τ.Β’/13.07.2009) οι απόφοιτοι, εντάσσονται  στον  κλάδο & ειδικότητα  ΠΕ17.13  Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής για την διδασκαλία μαθημάτων αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία.
 • Ενώ με το νέο νόμο 4521/2-3-2018, «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 (Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) γίνεται αναφορά στους νέους κλάδους εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου, κλάδων όπου και εντάσσονται εφεξής πολλοί απόφοιτοι τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ