Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων  (Ζάκυνθος)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε

Εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων  Πλατεία Ανδρέα Κάλβου 2, Zάκυνθος

Τηλέφωνο : 26950 24940  Fax:  26950 24949

Σκοπός του τμήματος :

Η εισαγωγική κατεύθυνση  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων,  έχει ως στόχο, να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε ως επιστήμονες να είναι ικανοί τόσο να διαχειρίζονται και να προστατεύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά, όσο και να συντηρούν και να αποκαθιστούν έργα τέχνης και αρχαιότητες. Τα σύγχρονα θεωρητικά μαθήματα και η εφαρμοσμένη έρευνα εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η οποία τους καθιστά ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το αντικείμενο του τμήματος συνίσταται, τόσο την παροχή των απαιτούμενων θεωρητικών γνώσεων με στόχο την αναγνώριση και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς του παρελθόντος, όσο και των απαραίτητων τεχνολογικών γνώσεων για την αποκατάσταση και προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ανωτέρω θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές στους χώρους των πλήρως εξοπλισμένων επιστημονικών εργαστηρίων, διαμορφώνουν πτυχιούχους με ολοκληρωμένο επιστημονικό υπόβαθρο και ευρύτερη παιδεία σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, εντοπισμού και ερμηνείας αφ’ ενός και ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης αφ’ ετέρου. Το Τμήμα έτσι παρέχει:

 • Σε βάθος θεωρητική παιδεία σε θέματα Τέχνης και Πολιτισμού, προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν την πολιτισμική κληρονομιά, καθιστώντας την ζωντανό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας.
 • Συνδυασμένη καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, ώστε οι πτυχιούχοι, με επιστημονική κατάρτιση, να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενικές Αρχές Χημείας,  Γενικές Αρχές Φυσικής, Ιστορία Πολιτισμού, Ιστορία της Τέχνης, Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων, Ελεύθερο Σχέδιο, Αισθητική, Γενικές αρχές και μεθοδολογία συντήρησης, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Πολιτισμού και την Κοινωνιολογία, Πολιτισμική Διαχείριση, Φυσικοχημεία, Συντήρηση Χάρτου, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία Υφάσματος, Πλαστική-Εκμαγεία, Εισαγωγή στην Επικοινωνία, Τεχνολογία πολιτισμικού λογισμικού, Επίδραση της Δύσης στη γλώσσα και την κουλτούρα των Επτανήσων, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων, Στοιχεία Φυσικής και Πολιτισμικής, Συντήρηση Τοιχογραφιών, Συντήρηση Φορητής Εικόνας, Επιστήμη Υλικών, Συντήρηση Ξύλου, Διαχείριση Μουσείων και Πολιτισμικών Οργανισμών, Συντήρηση Κεραμικών-Γυαλιού – Χρωματιστών Υαλοπινάκων, Συντήρηση Ψηφιδωτού, Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων, κ.α.  Πιο αναλυτικά 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Για την εισαγωγή στην Εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:

 • Την αναγνώριση, ανάδειξη και διαχείριση των πολιτισμικών κειμηλίων του παρελθόντος και
 • Την τεχνική αποκατάσταση και συντήρησή τους.

Aπασχολείται επαγγελματικώς στα ανωτέρω πεδία είτε ως στέλεχος Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας τις σχετικές υπηρεσίες.

Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα έχουν πλήρη θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση πάνω στις σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη της συντήρησης και της πολιτισμικής διαχείρισης και θα είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας των αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του αντίστοιχου τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, έργο των αποφοίτων είναι να κατανοήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη φθορά τους, να ενισχύσουν την ικανότητα τους να διακρίνουν τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό, να διευκολύνουν όλους τους χρήστες των αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην απρόσκοπτη προσέγγισή τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης εργάζονται σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ή ανεξάρτητα, με σκοπό την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές τους ανήκουν:

 • Η Τεχνική Εξέταση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
 • Η Εκπόνηση Μελετών Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης.
 • Η σύνταξη μελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους και ιδρύματα.
 • Η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος  Συντήρησης  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, μπορούν  να εργαστούν :

 • ως υπάλληλος στο υπουργείο Πολιτισμού
 •  σε πινακοθήκες
 • μουσεία
 • και εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος  των Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης  των ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 386/1989 (Φ.Ε.Κ. 169 τ.Α’/16.06.89). Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Νόμο 2557/24.12.1997, άρθρο 6.
 • Αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.4485 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04.08.2017) ότι τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ, εισαγωγική κατεύθυνση  ‘‘Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς’’ είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ, εισαγωγικής κατεύθυνσης ‘‘Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης’’.

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4559 ΦΕΚ 142 τ.Α’/03.08.2018 το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταργήθηκε και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.  

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ