Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο:   210-5385307, Fax : 210-5385306  email: energytechnology@teiath.

Σκοπός του τμήματος : 

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. καλύπτει τα πεδία των επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. Πέρα των γνώσεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω τομείς δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση, εξοικονόμηση, και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Οι σύγχρονες εξελίξεις των εφαρμοσμένων επιστημών στο τομέα της ενέργειας επιβάλλουν τη θεώρηση και αξιολόγηση μεγάλου αριθμού τεχνολογικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια

Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κατευθύνσεων α). Ενεργειακής Μηχανολογίας β). Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Ηλεκτροτεχνία, Τεχνική Μηχανική, Πληροφορική, Τεχνικό Σχέδιο, Μαθηματικά,  Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων, Θερμοδυναμική,  Μηχανική Ρευστών, Προγραμματισμός Η/Υ, Ηλεκτρικές Μηχανές, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μετάδοση θερμότητας, Πηγές Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Αποθήκευση Ενέργειας, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Συστήματα Μετρήσεων, Αναλογικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Μηχανουργική Τεχνολογία & Τριβολογία, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ατμολέβητες, Τεχνική Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων & Η/Μ  Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, Θέρμανση Ψύξη και Κλιματισμός,  Στοιχεία Μηχανών, Διαχείριση Ενέργειας,  Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, Οικονομική Ανάλυση, Συστήματα Συμπαραγωγής, Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας μπορεί να σταδιοδρομήσει σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους των κλασικών Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, ανάλογα με τη κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει έχοντας το πλεονέκτημα της σφαιρικής γνώσης σε ενεργειακά θέματα. Ειδικότερα ο πτυχιούχος του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με:

 • τη μελέτη, εγκατάσταση και αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας.
 • τη διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ενεργειακών μονάδων και δικτύων.
 • την εκπόνηση και εφαρμογή μελετών για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μετατροπή, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας.
 • Στις δραστηριότητες αυτές υπάγονται όλες οι βιομηχανικές, κτιριακές, και λοιπών κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • την εκπόνηση μελετών για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας.
 • την αξιολόγηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και με την σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων ενεργειακού εξοπλισμού.
 • τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισμού.
 • την επίβλεψη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ενεργειακών εγκαταστάσεων.
 • την πιστοποίηση και ποιοτικό έλεγχο ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εξοπλισμού.
 • την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού.
 • την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας.
 • τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας.

Τέλος,  μπορούν να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος,  ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, για την περίπτωση φορέων του δημόσιου τομέα, μπορούν να διορισθούν σε θέσεις Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Τ.Ε. (ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολούθησε ο πτυχιούχος), σύμφωνα με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας που παρέχεται από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, η οποία εκδίδεται κατά το ΠΔ 50/2001 (καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003).
Για τον ιδιωτικό τομέα, η επαγγελματική δραστηριοποίηση των πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας καθορίζεται στα προεδρικά διατάγματα :
 • Π.Δ. 87 ΦΕΚ Α 72/25-4-96 (εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση Ψυκτικών εγκαταστάσεων όλων των εφαρμογών)
 • Π.Δ. 294, ΦΕΚ 138/21-6-1988 (τεχνικός ασφαλείας για όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας)
 • ΠΔ 100/2010 (για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού).
 • Π.Δ. 55/2000 ΦΕΚ Α 44 (αφορά ειδικότερα τους πτυχιούχους Μηχανολογικής Κατεύθυνσης, για δικαίωμα της εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτηρίων χωρίς περιορισμό)
 • Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141Α (Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα)

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με  τίτλο Τεχνολογία της Ενέργειας, σε συνεργασία με το  Heriot Watt University.  Περισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017) :

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ