Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις:  14/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής  Μακεδονίας Θράκης

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  Αγ. Λουκάς  Τ.Κ. 654 04 Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 462143, 2510 462395 Fax : 2510 462144

Σκοπός του τμήματος :

Στόχος της κατεύθυνσης Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.  είναι η εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι με την αποκτηθείσα γνώση τους θα είναι σε θέση, να αντιμετωπίσουν θέματα-προβλήματα που αφορούν τα υγρά και αέρια καύσιμα του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, με τρόπο σφαιρικό, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον την περιβαλλοντική και οικονομική τους διάσταση.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα μας δεν υπάρχουν άλλα τμήματα, εκτός από το Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στα οποία να διδάσκεται τόσο αποκλειστικά όσο και σε ανάλογο βάθος αλλά και σε όλο του το φάσμα ο τομέας του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, και των βιοκαυσίμων καθώς και των παραγώγων αυτών (έρευνα, παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εγκαταστάσεις και εφαρμογές).

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το (αργό) πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κύρια αντικείμενα σπουδών της μιας κατεύθυνσης, συχνά αναφερόμενα με την κοινή ονομασία υδρογονάνθρακες, είναι δημιουργήματα της φύσης μετά από διαδικασίες πολλών χιλιάδων ετών. Βρίσκονται «αποθηκευμένα» στο υπέδαφος σε χώρους δύσκολα ανιχνεύσιμους και προσπελάσιμους. Η εύρεση κατά συνέπεια και η εξόρυξή τους αποτελούν τα πρώτα στάδια της «πορείας» των πολύτιμων αυτών μειγμάτων. Έπεται η μεταφορά και επεξεργασία τους, για να χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια σε πολλές πτυχές της ζωής μας.

Είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο καίγονται για να ζεσταθούμε, να κινηθούμε, να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι όμως ευρύτατα γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου χρησιμοποιείται σήμερα ως πρώτη ύλη σε πολλά υλικά που καταναλώνονται καθημερινά από τον άνθρωπο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Γενική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Πληροφορική, Παιδαγωγική της Διδασκαλίας, Φιλοσοφία Θετ. Επιστημών, Οργανική Χημεία, Γενική Γεωλογία, Ηλεκτροτεχνία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορ. & Διαφ. (Μάρκετινγκ), Οικονομοτεχνική Ανάλυση, Φυσικοχημεία, Μηχανική Ρευστών, Σ.Α.Ε. Βιομηχ/κών Εγκ/σεων, Ενόργανη Ανάλυση, Κοιτασματολογία, Εναλλαγή Θερμότητας, Ειδική Χημική Μηχανολογία,  Γεωφυσική Έρευνα Y/Α, Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας, Τεχνική Νομοθεσία, Στατιστική Ανάλυση, Χημεία και Τεχν. Πετρελαίου, Χημεία και Τεχν. Πρ.  Πετρ., Χημεία και Τεχν/γία Φ. Αερίου, Πρωτογενή Πετρ/κά Προϊόντα, Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ, Προσομοιώσεις Χ. Διεργασιών, Ξένη Γλώσσα (Τ. Ορολογία), Σχέδιο Χημ.  Βιομηχανιών, Γεωτρήσεις, Μεταφ. Απ. & Διανομή Φ. Α., Μεταφορά Απ. Υγρ. Καυσίμων, Τεχν/γία & Ποιότητα Υλ. Β.Ε., Γεωφυσικές Καταγραφές, Προστασία Περιβάλλοντος, Παραγ. Π. & Φ.A. Μηχ. Ταμ., Χημεία & Τεχνολ. Πολυμερών, Θερμικοί Διαχωρισμοί, Εγκαταστάσεις ΦΑ,  κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα, την παραγωγή και επεξεργασία του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των υποπροϊόντων τους, όπως επίσης και στην έρευνα και εκμετάλλευση των γεωθερμικών πηγών.
Ειδικότερα, μπορεί να εργαστεί στο :

  • Υπουργείο Ανάπτυξης στα τμήματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
  • στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΦΑ),
  • σε κρατικά και ιδιωτικά διυλιστήρια,
  • σε βιομηχανίες πετροχημικών και στη μεταφορά και αποθήκευση καύσιμων υλών,
  • σε μονάδες κατεργασίας πλαστικών και ελαστικών υλών,
  •  στη γεωλογική έρευνα,
  • ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση με την προϋπόθεση αποφοίτησης από την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ