Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 14/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε

Εισαγωγική κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ  Δυτ. Μακεδονίας Κοίλα, Κοζάνη, 501 00

Τηλέφωνο: 24610 68225 & 24610 68239 Fax : 24610 39682  E-mail: sec-bs@teiwm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Ο βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να επανδρώσουν σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με το βέλτιστο τρόπο.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας στις διάφορες επιστημονικές περιοχές που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων.
Επίσης, το Τμήμα έχει θέσει ως στόχο να είναι σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής δράσης του, με σκοπό να παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές, καθώς και εξειδικευμένη επιμόρφωση, αλλά και να γίνεται δέκτης των μηνυμάτων τους, τα οποία ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :  

Το γνωστικό αντικείμενο του Βιομηχανικού  Σχεδιασμού  ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  του ΤΕΙ Δυτικής  Μακεδονίας είναι ο σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων ως προς την χρήση και προσαρμογή στο ανθρώπινο περιβάλλον και την αισθητική τους εμφάνιση. Οι σπουδαστές γνωρίζουν κι εξασκούνται σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ενός προϊόντος, από την αρχική ιδέα έως τα κατασκευαστικά σχέδια του.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Πληροφορική, Μηχανική, Γραμμικό Σχέδιο, Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό, Τεχνολογία Υλικών, Στοιχεία Μηχανών, Ελεύθερο Σχέδιο, Μηχανολογικό Σχέδιο, Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικά, Μη Μεταλλικά Τεχνικά Υλικά, CAD, Επιχειρησιακή Έρευνα, Προγραμματισμός Η/Υ – Δομές Δεδομένων, Υλικά & Σχεδιασμός, Οργάνωση Παραγωγής, Αντικειμενοστροφής Προγραμματισμός Η/Υ σε C++, Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Αρχές Κοστολόγησης, Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Ψηφιακή Καθοδήγηση Μηχανών, Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς, Τυποποίηση & Νομοθεσία, Τεχνική Μελέτη με βοήθεια H/Y, Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής, Κατασκευή Πρωτότυπων Καλουπιών, Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο τεχνολόγος βιομηχανικού σχεδιασμού μπορεί να εργαστεί :

  • σε βιομηχανίες και βιοτεχνικές μονάδες για την οικονομοτεχνική ανάλυση και σχεδιασμό προϊόντων από το αρχικό στάδιο μέχρι και την πλήρη κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά,
  • την ανάπτυξη της ανάλυσης του marketing και του management design μέσα από Η/Υ και
  • την αναζήτηση νέων υλικών και διαδικασιών στην παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ