Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 15/10/2018

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

Έδρα : 

Διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 141,Σίνδος  57 400 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 013254, 2310 013936-7 Fax: 2310 791136  E-mail: infovt@teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Μηχανολόγων  Οχημάτων ΤΕ πρωτολειτούργησε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1987 και είναι το μοναδικό Τμήμα που λειτουργεί στην Ελλάδα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα των οχημάτων δρόμου και ανώμαλου εδάφους. Στο γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνονται η μελέτη διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος, η σχεδίαση και η ανάλυση της λειτουργίας τους, σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό.

Έχει επίσης ως αποστολή την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με τεχνολογικά στελέχη, κατάλληλα για διάφορες απασχολήσεις σχετικές με τα οχήματα. Ειδικότερα, σ’ αυτές εντάσσονται, τόσο η παραγωγή των οχημάτων, όσο και ο σχεδιασμός νέων τύπων ή καινοτομιών, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας, ο έλεγχος, η μεθοδευμένη συντήρηση, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος περιλαμβάνονται, σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό, η μελέτη διαφόρων υποσυστημάτων ενός οχήματος, η σχεδίαση και η ανάλυση της λειτουργίας τους, προετοιμάζοντας έτσι τους αποφοίτους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, σε συναφείς Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα. Οι σπουδές χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένη μελέτη και ανάπτυξη των εφαρμογών της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας, της Ηλεκτρονικής και άλλων συναφών τεχνικών κλάδων της επιστήμης στην τεχνολογία των οχημάτων, με εμφανή προσανατολισμό σε εφαρμοσμένες γνώσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. καλύπτει στην πράξη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τεχνολογικά στελέχη, κατάλληλα για διάφορες υπηρεσίες σχετικές με τα οχήματα, όπως είναι η παραγωγή οχημάτων, ο σχεδιασμός νέων τύπων ή καινοτομιών, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας, ο έλεγχος, η συστηματική συντήρηση, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Μαθηματικά, Φυσική, Χημική Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Ποιοτικός Έλεγχος και Τεχνολογία Υλικών, Ξένη γλώσσα, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανική Ρευστών, Θερμοδυναμική, Μηχανική, Δυναμική Μηχανών, Μηχανολογικά Εργαστήρια, Ηλεκτροτεχνία, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.), Μετάδοση Θερμότητας, Αεριοστρόβιλοι, Οχήματα, Ηλεκτρονικά Οχημάτων, Μειωτήρες Στροφών και Κιβώτια Ταχυτήτων, Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων, Παραγωγή Οχημάτων και Εργαλειομηχανές, Τεχνολογία Μετρήσεων, Δυναμική Οχημάτων, Μηχανολογικές Διαμορφώσεις και Τριβολογία, Θερμικές Μηχανές, Κλιματισμός Οχημάτων, Αεροδυναμική, Οικονομική Ανάλυση, Αρχές Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος, Οργάνωση Παραγωγής, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτός του τμήματος  Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ  μπορεί να εργαστεί :

  • σε υπηρεσίες των υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
  • σε εργοστάσια αυτοκινήτων
  • σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία
  • ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν και παιδαγωγική κατάρτιση
  • και ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του συνεργείο.

Επαγγελματικά   Δικαιώματα  : 

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος  Οχημάτων των ΤΕΙ, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ.,  είναι αυτά που ορίζει το  Π.Δ. 43/1989 (Φ.Ε.Κ. 20 τ.Α’/25.01.89).
  • Σύμφωνα με αυτό, απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε όλο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με τα οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.λπ.), στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Στους αποφοίτους του Τμήματος απονέμεται το πτυχίο του Μηχανικού Οχημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

  • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).  web site: http://www.eetem.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ