Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Τμήμα  Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο :  210 538-5411 Fax : 210 538-5410 E-mail : photography@teiath.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών  έχει σαν αποστολή την θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο την μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών επιδιώκει την  θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο τη μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών. Ειδικότερα στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών έχει ως βασικούς στόχους:

  • Την ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της διαμόρφωσης και της εμπειρίας του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και της σχέσης του με τις πρακτικές της φωτογραφίας και των οπτικοακουστικών μέσων, τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών.
  • Την απόκτηση διανοητικών, αισθητικών και τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέψει στους αποφοίτους να ανταποκριθούν στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων στην φωτογραφική τεχνολογία στις απαιτήσεις δημιουργίας υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στους τομείς της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης, της ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας, του βίντεο και των πολυμέσων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, έχοντας αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό, θεωρητικό, τεχνολογικό και αισθητικό υπόβαθρο και έχοντας αναπτύξει τις δημιουργικές και κριτικές δεξιότητές τους, μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες σε σημαντικό αριθμό εφαρμογών, ως ερευνητές και μελετητές, ως καλλιτέχνες, ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικοί, ως επιμελητές εκθέσεων, εκδόσεων και εκδηλώσεων σε πολιτιστικούς/καλλιτεχνικούς φορείς.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Σύνθεση Εικόνας, Tεχνικές Φωτογραφίας, Φυσική Εικόνας Ήχου, Ιστορία Φωτογραφίας, Σημειολογία, Εικαστικές και Σκηνογραφικές Εφαρμογές, Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα, Επιστημονική Φωτογραφία, Θεωρία και Τεχνική Βίντεο, Σκηνοθεσία και Μοντάζ, Τεχνικές Φωτογραφίας, Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές, Ψηφιακές Εφαρμογές, Διαφημιστική Φωτογραφία, Ειδικές Εφαρμογές, Μορφές Τέχνης, Πολυμέσα, Φωτογραφικό Δοκίμιο, Ιστορία Τέχνης, Οπτική Επικοινωνία, Ψυχολογία Οπτικής Αντίληψης, Δομική Ανάλυση Φωτογραφικής Εικόνας, Ιστορία Βίντεο και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Επιχειρηματικότητα, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία  

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.

H ταχύτατη, δυναμική και πολυσχιδής ανάπτυξη των ψηφιακών οπτικών μέσων προσφέρει την εγγύηση ενός βέβαιου και δημιουργικού μέλλοντος σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν

  • ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
  • ερευνητές και μελετητές,
  • καλλιτέχνες,
  • ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και
  •  υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά. Περισσότερα στοιχεία
Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 

Εργασίες Φοιτητών (Περιοδική Έκδοση IRIS)

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ