Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 09/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων  

Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας  (Ληξούρι)

Τμήμα  Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων

Έδρα :

Διεύθυνση : TEI Iονίων Νήσων   Στυλιανού Τυπάλδου  28200  Ληξούρι – Κεφαλληνίας

Τηλέφωνο : 26710 92855, 26710 92861 Fax: 26710 92856 E-mail: gramthmo@teiion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των επιστημονικών γνώσεων επάνω στον Τομέα της Τεχνολογίας του Ήχου και των Μουσικών Οργάνων με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι ο σύγχρονος μηχανικός ήχου και μουσικών οργάνων θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο συνδυασμός επιστημονικών, τεχνολογικών και μουσικών γνώσεων θεωρείται εφόδιο υψίστης αξίας, αλλά και προσδίδει πρωτοτυπία στο ούτως ή άλλως ενδιαφέρον αντικείμενο σπουδών.

Παράλληλα, έχουμε τo πολύπλευρο φαινόμενο του ήχου: φυσικό, πληροφοριακό και αισθητικό, κάθε πτυχή του οποίου μελετάται κατά παράδοση από διαφορετική επιστήμη. Έρχεται πλέον η πλήρης μελέτη και κατανόησή του να αποτελέσει ενιαίο κορμό σπουδών – αυτό άλλωστε επιτάσσει και η σύγχρονη επαγγελματική πρακτική και αναγκαιότητα.

Επί της συγκεκριμένης βάσης του μεριδίου στην αγορά εργασίας, το τμήμα έρχεται να καλύψει την στροφή στην διαχείριση του ήχου και της μουσικής προς τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των νέων τεχνολογιών, του Διαδικτύου κλπ., εξέλιξη η οποία από πλευράς στελεχών απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και κριτική γνώση. Αντίστοιχα, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα αντικείμενα της εφαρμοσμένης τεχνολογίας καλύπτονται ελλιπώς, συνεπώς το πεδίο είναι προσοδοφόρο για την συγκεκριμένη σπουδή.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων από πλευράς αντικειμένου επικεντρώνονται στην Τεχνολογία του Ήχου σε όλες τις εκφάνσεις και εφαρμογές της, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα της ενασχόλησης με ενδιαφέρον αντικείμενο της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων. Οι κυριότερες γνωστικές περιοχές που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι οι εξής: Ηχοληψία, Ψηφιακή Σύνθεση και Επεξεργασία Ήχου, Ακουστική Μελέτη και Ηχητικές Μετρήσεις Χώρου και Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων και Εφαρμογές, Μουσική Τεχνολογία και Παραγωγή, Τεχνολογία Θεάματος και Οπτικοακουστικές Εφαρμογές.

Κατά το Ε΄ εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των κατευθύνσεων: α). Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ήχου και β). Κατεύθυνση Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων, Θεωρία Μουσικής, – Οργανοχρησία  (πιάνο), Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ηλεκτρονικά, Δεδομένα και Αλγόριθμοι στον Ήχο, Οργανολογία – Τεχνολογική Δομή Μουσικών Οργάνων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Μουσική Πληροφορική, Σύγχρονες Τεχνολογίες Μουσικών Οργάνων, Ιστορία Μουσικής, Εισαγωγή στην Μουσική Σημειογραφία, Στοιχεία Μορφολογίας και Ανάλυσης Μουσικής, Ηλεκτρονικά Συστήματα Ήχου, Τεχνικές Ηχογράφησης, Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου, Ηλεκτροακουστική, Aκουστική Μουσικών Οργάνων, Μίξη Ήχου, Σύγχρονη Μουσική Βιομηχανία, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, Εισαγωγή στην Λαϊκή και Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική, Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου,  Κατασκευή Πληκτροφόρων-Πνευστών, Κατασκευή Εγχόρδων, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή, Πολυμέσα, Μουσικά Σύνολα, Δίκαιο Επιχειρήσεων – Πνευματικά Δικαιώματα, Προχωρημένες Τεχνικές Ηχογράφησης, Μεταπαραγωγή και Mastering, Πολιτισμική Τεχνολογία, Εισαγωγή στην Έντεχνη Ελληνική Μουσική, Μουσική για Θέατρο και Κινηματογράφο, Ανθρώπινοι Παράγοντες στην Τεχνολογία, Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ  Ιονίων Νήσων, με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:

 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και χόρδιση Πληκτροφόρων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Εγχόρδων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Νυκτών.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Πνευστών ξύλινων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Πνευστών χάλκινων.
 • Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση Κρουστών.
 • Παραγωγή αναλώσιμων για την επισκευή και συντήρηση Μουσικών Οργάνων.
 • Ηχοληψία.
 • Μετρήσεις και πιστοποίηση προδιαγραφών ακουστικών και ηλεκτρικών Μουσικών Οργάνων.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες για την ίδρυση, λειτουργία, κατασκευή, ή επέκταση μονάδων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας, και Μουσικής Παραγωγής.
 • Ως Σύμβουλοι εκδόσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις εμπορίας υλικών και προϊόντων Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής, εργαλείων και εξοπλισμού γενικότερα που χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
 • Λειτουργία πάσης φύσεως ειδικών εργαστηρίων ή επιχειρήσεων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με την Τεχνολογία Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψία και Μουσικής Παραγωγή.
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την κατασκευή οργάνων, υλικών και εξοπλισμού Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Ηχοληψίας και Μουσικής Παραγωγής.
 • Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος, ο τεχνολόγος μουσικών οργάνων μπορεί να εργαστεί υπό προϋποθέσεις ως εκπαιδευτικός σε Μουσικά Γυμνάσια ή Λύκεια, σε ιδιωτικές σχολές ηχοληψίας όπου οργανώνονται σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων σε ανάλογους τομείς.

Ως κατασκευαστής και συντηρητής ακουστικών και ηλεκτρικών μουσικών οργάνων, χορδιστής και συντηρητής πιάνων, ηχολήπτης, τεχνικός ηλεκτρονικών μέσων αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου κ.ά.
Επίσης, σε εταιρείες ή οργανισμούς διοργάνωσης εκδηλώσεων, σε στούντιο ηχογράφησης, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θεατρικές ή κινηματογραφικές παραγωγές αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας, παραγωγός πολυμέσων κ.λπ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Με Κοινή Υπουργική Απόφαση  76014/Δ2 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1382 τ.Β’/13.07.2009 για την Δημιουργία   κλάδου & ειδικότητας  ΠΕ17.14 Τεχνολόγων Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων για την διδασκαλία  αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία, όπου εντάσσονται οι πτυχιούχοι του τμήματος  Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4559 ΦΕΚ 142 τ.Α’/03.08.2018 το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταργήθηκε και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.  

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ