Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/03/2018


Προσοχή: Σύμφωνα με τον Νόμο 4521 ΦΕΚ 38 τ.Α’/02.03.2018

συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα των ανωτέρω ΤΕΙ δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2018 – 2019, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα  Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Αθήνας : Αγίου Σπυρίδωνα Τ.Κ. 12210 Αιγάλεω – Αθήνα
Τηλέφωνο :  210 53 85 538, 210 53 85 504   Fax :210 53 85 504

 Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη  των οίνων και ποτών με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σήμερα η επιστημονική καλλιέργεια, η εφαρμογή νέων μεθόδων οινοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων ποικιλιών αμπέλου, υπαγορεύουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι στο μέλλον η αλυσίδα αμπέλι-οινοποίηση-εμπορία πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η παραγωγή οίνου καθώς και άλλων ποτών θα πρέπει να γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια, ώστε να ενισχύουν οι εξαγωγές.

Σκοπός της ίδρυσης του  τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις ποιοτικά και ποσοτικά απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, που αφορά κυρίως την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα ασχολούνται με  την ίδρυση και την καλλιέργεια αμπέλων, θα επεξεργάζονται τις ύλες των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Θα μπορούν, επίσης, να κάνουν αναλύσεις των παραπάνω προϊόντων καθώς επίσης και να εμπορεύονται όλα τα παραπάνω προϊόντα. Τέλος, θα μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται οινοποιητικές και ποτοποιητικές μονάδες.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Στατιστική, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Φυσική, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Οίνων και Ποτών, Βιολογία Φυτών, Οργανική Χημεία, Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Φυσικοχημεία, Γενική  Μικροβιολογία, Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου, Βιοχημεία, Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος, Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών, Φυσικές Διεργασίες, Σύσταση & Ανάλυση Γλευκών και Οίνων, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Μικροβιολογία Οίνων, Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις, Καλλιέργεια της αμπέλου, Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης, Διοίκηση Ποιότητας, Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης, Φυτοπροστασία της Αμπέλου, μπελογραφία, Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φυσικοχημικές μεταβολές  και κατεργασίες Οίνων, Επεξεργασία αποβλήτων, Αρωματικές Ενώσεις Οίνων, Συσκευασία Οίνων και Ποτών, Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ, Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία, Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων, Τεχνολογία Βυνοποίησης – Ζυθοποίησης, Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών, Νομοθεσία Οίνων & Ποτών, Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνων και Ποτών, Τεχνικές πωλήσεων οίνων και ποτών, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Σχεδιασμός Βιομηχανιών, κ.α.  Περισσότερα στοιχεία 

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών  αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και του νερού.
 • Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων, ποτών και νερού.
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας.
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και αλκοολούχων ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και
  εργαστηρίων ελέγχου οινικών αποβλήτων και υδάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και του νερού.
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών.
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των τεχνολόγων οίνων και ποτών προβλέπονται από τον Ν. 1697 άρθρο 4  παρ. 3 (ΦΕΚ 57 τ.Α’/28.04.1980) και  στο άρθρο 9 του Ν.Δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144 τ.Α’/25.07.1969)

Μεταπτυχιακές σπουδές του  τμήματος :

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer ScienceΠερισσότερα στοιχεία

Σχετικά επαγγέλματα:

 • Τεχνολόγος Οινολογίας

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων:  web site: http://www.panepo.gr/

.

Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.  Αριθμ. 89006/Ζ1 (ΦΕΚ 1915 τ.Β΄/01.06.2017):

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ