Τεχνολόγων Γεωπόνων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και  Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)

Έδρα : 

Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας  Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Τηλέφωνα: 27210 45234, 27210 45134

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα  Τεχνολόγων Γεωπόνων  έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Φυτικής Παραγωγής, των  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πιο αναλυτικά η κατεύθυνση της  Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά :

 • με την ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας
 • την πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες, έντομα, ζιζάνια, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών
 • τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων
 • παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών
 • εμπορία λιπασμάτων
 • γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • εκτίμηση ζημιών
 • αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.

Η κατεύθυνση Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  αποσκοπεί στην ανάπτυξη και μετάδοση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, σχετικών με την παραγωγή φυτικών προϊόντων από καλλιέργειες Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : Στο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται οι κατευθύνσεις: 

 • Φυτικής Παραγωγής
 • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Τεχνολογίας Γεωπονίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους. Προσοχή στις αντίστοιχες κατευθύνσεις που προσφέρει κάθε ΤΕΙ.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Ενδεικτικά Μαθήματα  κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής:

Γεωργική Χημεία, Βοτανική, Μαθηματικά, Εδαφολογία, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Ζωοτεχνολογία, Βιομετρία, Γενετική, Γεωργικά Μηχανήματα, Φυτοπροστασία, Λιπασματολογία, Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Ειδική Φυτοπροστασία, Σποροπαραγωγή, Λαχανοκομία, Αμπελουργία, Ανθοκομία, Βελτίωση φυτών, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων, Τυποποίηση Αγροτικών προϊόντων, μαθήματα που αφορούν στη διαχείριση του εδάφους από γεωργική άποψη (Αξιοποίηση εδαφών, Αρδεύσεις – Στραγγίσεις), στις κατασκευές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κ.α. 

Ενδεικτικά Μαθήματα  κατεύθυνσης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας: 

Γενική Ανθοκομία, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία, Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία, Γενική Λαχανοκομία, Φυσιολογία Φυτών, Βιοστατιστική – Γεωργικός Πειραματισμός  Πρότυπα, Κανόνες και Πιστοποίηση, Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Γεωργίας, Φυτοπαθολογία, Τεχνολογία Θερμοκηπίων, Γεωργική Εντομολογία – Ζωολογία, Αρχές Διαχείρισης Υδατικών Πόρων- Αρδεύσεις-Στραγγίσεις, Γεωργική Γενετική, Ειδική Λαχανοκομία,  Φυτά Εσωτερικών Χώρων – Δρεπτά Άνθη, Καλλωπιστικά Φυτά Πάρκων και Δενδροστοιχιών, Αγροτική Πολιτική, Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους, Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου, Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα – Βιολογικά, Σκευάσματα,  Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία, Βιολογική και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων,  Βελτίωση Φυτών, κ.α.  Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία : 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Ο απόφοιτός του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση  Φυτικής Παραγωγής  με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις μπορεί να εργαστεί  :

 • είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι, η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση, γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή, φυτώρια).

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτό-απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.
 • Δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, κήπων, πάρκων, φυτωρίων καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δένδρων, πρασίνου οδοποιίας, χλοοταπήτων γηπέδων και άλλων έργων πρασίνου.
 • Συγκεντρώσεις φυτικών προϊόν-των, που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή στο Δημόσιο.
 • Συμμετοχή σε διενέργεια μαζικών ψεκασμών για την καταπολέμηση φυτονόσων, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων που διενεργούνται από το κράτος ή από οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες, στη φυτική παραγωγή ή στους χώρους αποθήκευσής της.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της φυτικής παραγωγής, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων.
 • Εμπορία αδρανών υλικών, λιπασμάτων, ορμονών, βιολογικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων για την ανάπτυξη και προστασία των καλλιεργειών και την παραγωγή φυτικών προϊόντων.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του εδαφίου η
 • Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοοικονομικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή μελετών για διάφορα γεωργοτεχνικά έργα.
 • Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής έργων πρασίνου.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 • Μπορούν να συμμετέχουν στη σύνταξη αγροτικών, κτηματολογικών, εδαφολογικών, αμπελουργικών και άλλων χαρτών για γεωργική χρήση, με τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων τεχνικών.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της φυτικής παραγωγής.
 • Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των φυτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων.
 • Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δημ. Έργων, για την κατηγορία έργων πρασίνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φυτικής Παραγωγής απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Ο  απόφοιτος  του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση  Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  έχουν προοπτικές απασχόλησης ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούνται σε όλο το φάσμα των καλλιεργειών υπό κάλυψη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχουν τις εξής δραστηριότητες:

 • Την παραγωγή φυτικών προϊόντων από γεωργικές καλλιέργειες με έμφαση στην παραγωγή λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων και στην εκπόνηση και εφαρμογή κηποτεχνικών και παρκοτεχνικών μελετών.
 • Την οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σύνταξη σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών.
 • Την τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών στη διάγνωση και θεραπεία βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων, εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειες, προμήθεια και διάθεση γεωργικών φαρμάκων και λοιπών εφοδίων και διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση, πιστοποίηση, συντήρηση, προώθηση, διακίνηση).
 • Τη δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασσικές (φυτώρια) και σύγχρονες βιοτεχνολογικές (ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους.
 • Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν τεχνικές και μέσα παραγωγής, καθώς και τις επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον.
 • Την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με την προώθηση και την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και της ανθοκομίας.
 • Τη μελέτη και την επίβλεψη εγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού θερμοκηπιακών μονάδων και των εντός αυτών ανθοκηπευτικών καλλιεργειών.
 • Τη συμμετοχή σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης για θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του γνωστικού τους αντικειμένου.
 • Τη συμβολή τους στην εξέλιξη της τεχνολογίας με τη συμμετοχή τους ως μέλη ερευνητικών ομάδων, σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος  Τεχνολόγων Γεωπόνων, καθορίζονται νομικά στο  Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47 τ.Α’/10.02.89). Στο εν λόγω Π.Δ. 109/1989  στο άρθρο 2 καθορίζονται  τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων της κατεύθυνση Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ