Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

Έδρα :

Διεύθυνση : TEI  Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Φούρκα Καστοριάς

Τηλέφωνο :   24670 87061  Fax 24670 87063  E-mail : prc@kastoria.teiwm.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επικοινωνίας με εξειδίκευση στα Ψηφιακά Μέσα με εφαρμογή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στόχος είναι η επιστημονική θεώρηση του πεδίου των Δημοσίων Σχέσεων και του συνολικού Επικοινωνιακού γίγνεσθαι, με ζητούμενο μια σφαιρική και κριτική γνώση που έχει να κάνει με την Κοινωνία και τον Πολιτισμό.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Ηλεκτρονικό Οδηγό σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την προαγωγή της κατανόησης της εμβέλειας των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιακών μεθόδων στο κοινωνικό, αισθητικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον μας, σε όλες τις μορφές που αυτές αναπτύσσονται, δηλαδή από την ομιλία έως τα ηλεκτρονικά μέσα και από τον γραπτό λόγο έως το διαδίκτυο.

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που παρέχονται αποσκοπούν στο να παρέχουν στους αποφοίτους: Γνώση των επικοινωνιακών μεθόδων και των κοινωνικών επιδράσεών τους και εξοικείωση με τις νέες σχετικές τεχνολογίες. Ικανότητα στην ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων, στη συλλογή πληροφοριών και στη σύνθεση ιδεών, με ζητούμενο την δυνατότητα υλοποίησης επικοινωνιακών στρατηγικών στόχων. Τις απαιτούμενες οικονομικές γνώσεις για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ασχολούνται με την διαφήμιση και το μάρκετινγκ εταιρειών. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης των κάθε είδους εφαρμοσμένων μορφών επικοινωνίας και των συνακόλουθων συνεπειών τους. Την απαιτούμενη για το ευρύ αντικείμενο ενασχολήσεώς τους, πολιτιστική, φιλοσοφική και ψυχολογική παιδεία. Επικοινωνιακή επάρκεια στο γραπτό και προφορικό λόγο.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών εστιάζουν στην κατάκτηση θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων προετοιμάζοντας υψηλού επιπέδου στελέχη Επικοινωνίας που μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καλύπτουν αφενός την κατάκτηση των γνώσεων της επιστήμης της Επικοινωνίας για την επαγγελματική ενασχόληση των πτυχιούχων ως επικοινωνιολόγοι και στελέχη επικοινωνίας και αφετέρου καλύπτουν τις ραγδαίες και διαρκείς αλλαγές του τομέα της Επικοινωνίας, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των καινοτομιών και των εξελίξεων των Ψηφιακών Μέσων, ανοίγοντας νέες επαγγελματικές προοπτικές και στον ψηφιακό κόσμο.

Οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα έχουν πολλαπλασιάσει τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας τόσο μέσω των εξελίξεων του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων, της δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου, όσο και μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στους διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης σε αυτά με νέες συσκευές (smartphones, tablets, smartTVs, διαδραστικές επιφάνειες κ.α.).

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας προσφέρει στον επαγγελματία του χώρου της επικοινωνίας πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες για δημιουργικότερες και αποτελεσματικότερες επικοινωνιακές στρατηγικές, εκστρατείες και ενέργειες στο σύγχρονο και απαιτητικό επαγγελματικό στίβο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καλύπτει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τις παραπάνω προκλήσεις προσφέροντας αντίστοιχες σπουδές που συνδυάζουν θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του μάρκετινγκ περιεχομένου, της διοίκησης επιχειρήσεων, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχές Οικονομικής,   Ποσοτικές Μέθοδοι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές Δικαίου, Αρχές Μάνατζμεντ, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρήση Εξειδικευμένου λογισμικού, Πολιτική Κοινωνιολογία, Εσωτερικές Επικοινωνίες, Τεχνικές ερωτηματολογίου και Συνέντευξης, Κοινωνική Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διαφήμιση, Οικονομική της Επικοινωνίας,  Διεθνείς Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ ΜΜΕ, Κοινή γνώμη, Κουλτούρα και Επικοινωνία, Θεσμοί και Δράσεις της Ε.Ε, Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνείς Σχέσεις, Υπερεθνικοί Οργανισμοί, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Γυναίκες και πολιτική, Δημοσιότητα και ΜΜΕ, Νομοθεσία-Νομολογία ΜΜΕ, Δημοσκοπήσεις, Διαχείριση Επικοινωνιακών κρίσεων, Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις, Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες, Θεσμός Χορηγιών, Διαπολιτιστικές Επικοινωνίες,  Επικοινωνιακή Πολιτική, Επικοινωνιακός Προγραμματισμός, Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων, ΜΜΕ και Ελληνική κοινωνία, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημ. Σχέσεων, Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό,  Χρηματοοικονομικές Δημ. Σχέσεις, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, οι  απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα μπορούν να βρουν απασχόληση ως:

 • στελέχη Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας,
 • στελέχη εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων,
 • στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες,
 • στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Επίσης οι πτυχιούχοι των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν να ανελιχθούν και να διαπρέψουν ως:

 • διευθυντικά στελέχη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ,
 • διευθυντές εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων,
 • σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και
 • σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι  πτυχιούχοι  του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας  έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying).
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας  των  ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ.28 (ΦΕΚ 257 τ.Α’/23.10.2002).

Μεταπτυχιακές σπουδές του  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ