Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/10/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας 

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας  Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων  (Πύργος)

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Παράρτημα Πύργου

Τηλέφωνο : 2610 313780 Fax: 2610 314362

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας  Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας συνδυάζει την Πληροφορική με την Οικονομική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Αποστολή του τμήματος είναι να  παράγει στελέχη που θα αξιοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορικής και Επικοινωνιών και σε συνδυασμό με τις μεθόδους ανάλυσης των Οικονομικών και Διοικητικών επιστημών και τη συνδρομή των Μαθηματικών, της Στατιστικής και της Λογιστικής. Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι ικανοί να αναπτύξουν Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις : 

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ (3)  κατευθύνσεων: α). Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β).  Μουσειολογία και γ).  Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων.

Η Μουσειολογία είναι μια επιστήμη απαραίτητη για την προώθηση και λειτουργία των μουσείων της χώρας, συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και αναδεικνύει το ρόλο της χώρας μας στην ανάπτυξη των αξιών του παγκόσμιου πολιτισμού. Η Μουσειολογία αναφέρεται ως μελέτη της ιστορίας, στην υποδομή των μουσείων, στη μελέτη συγκεκριμένων συστημάτων για την έρευνα, στη συντήρηση, στην εκπαίδευση και στην οργάνωση των μουσείων και στην ταξινόμηση διαφόρων εκθεμάτων.

Η Μουσειογραφία είναι το σύνολο των τεχνικών που σχετίζονται με την Μουσειολογία και καλύπτει τις μεθόδους και τις πρακτικές λειτουργίας των Μουσείων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας  Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μικροοικονομική, Οικονομική της Διοίκησης, Marketing – Ανάλυση Πολιτικών Αγοράς, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Ειδικά Θέματα στη Στατιστική Επιχειρήσεων, Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση, Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Marketing – Προγραμματισμός Πολιτικών Αγοράς, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Επιχειρησιακή Έρευνα – Ειδικά Θέματα,  Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Επιχειρησιακά Παίγνια, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προϋπολογισμοί, Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet, Οικονομετρικά Πρότυπα. Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές, Πηγές στη μουσειολογία, Ιστορία της Τέχνης, Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Από τα Κείμενα στα Εκθέματα, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, Ψηφιακές βάσεις δεδομένων στην μουσειολογία, Εισαγωγή στην επιστήμη της Αρχαιολογίας,  Διαχείριση μουσειακών Συλλογών, Σχεδιασμός & Οργάνωση εκθέσεων,  Βασικές εικαστικές αρχές,  Μέθοδοι & τεχνικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς,, Οργάνωση Πληροφορίας – Τεκμηρίωση εκθεσιακού υλικού, Μουσειοπαιδαγωγική,  Νομικό Καθεστώς για τον Πολιτισμό, Προληπτική Συντήρηση αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης, Σχεδιασμός εκθέσεων, Διοίκηση μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών, Ψηφιακές Εφαρμογές για την Προβολή Εκθεμάτων, Ελληνική Τέχνη &. Μελέτη έργων της, Συστήματα Τεκμηρίωσης  μουσειακών συλλογών, Επικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου, Τεχνολογία  Υπερμέσων, Οικονομία της Διαχείρισης των Πολιτισμικών Αγαθών,   Δημιουργία & ανάπτυξη νέων μουσείων,  Εικόνες- Πηγές τεκμηρίωσης πολιτισμού, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος  απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, ειδικότερα σε θέματα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας  Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν τους καθιστούν ικανούς να διεκπεραιώνουν λειτουργίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Οργάνωσης οικονομικών μονάδων και οργανισμών, διοίκησης- ανάπτυξης-βελτίωσης και χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Παροχής Υπηρεσιών, Ανάλυσης Οικονομικών Δεδομένων, Εποπτείας και Ελέγχου, Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο Μουσειολόγος μεταξύ των άλλων συνεισφέρει στην εκπόνηση μελετών για τα μουσεία, στη δημιουργία εκθέσεων (π.χ. εκθέσεις μουσείων και μουσειολογικές μελέτες), στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και σε κάθε τι που αφορά τα μουσεία της χώρας.

Ο απόφοιτος του τμήματος θα είναι ικανός να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες κάθε σύγχρονου μουσείου, αντιλαμβανόμενος τις ιδιατερότητές του και θα διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ