Κοινωνικής Εργασίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης  

Σχολή  Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Κρήτης  Σχολή Σ.Ε.Υ.Π  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Εσταυρωμένος 71500 Ηράκλειο

Τηλέφωνο : 2810-379512, 2810-379534, 2810-379536 E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος αφορά στο γνωστικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης. Το περιεχόμενο σπουδών παρέχει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για τη διαγνωστική εκτίμηση, θεραπεία και πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών που θα στελεχώσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. Η εκπαίδευση που παρέχει χαρακτηρίζεται από:

 • Την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής  Εργασίας με τα μαθήματα της ειδικότητας,
 • Tη διεπιστημονική προσέγγιση στην Κοινωνική Εργασία με ένα σύνολο μαθημάτων που καλύπτουν άλλα συναφή γνωστικά πεδία,
 • Tην πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση προετοιμάζει τους φοιτητές για την μετέπειτα εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στο επάγγελμά τους και είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος από εκείνα συναφών σχολών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αντίθετα με άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς σημειώνοντας καλές επιδόσεις στο πλαίσιο μιας τάξης ή ενός πειραματικού εργαστηρίου, η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο (ιατρική, νοσηλευτική κλπ) απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, φέρνοντάς τους σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, την κοινότητα. Οι ώρες πρακτικής άσκησης ανέρχονται σε περίπου 60 την εβδομάδα.

Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης, είναι η ενδυνάμωση του ατόμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την κοινωνική ευημερία, η ενίσχυση της κοινωνικής αλλαγής μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων στην κοινωνική πολιτική, στους κοινωνικούς θεσμούς και σε άλλες κοινωνικές δομές, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Η προσέγγιση της Κοινωνικής Εργασίας είναι ολιστική – εστιάζει στην αλληλεπίδραση ατόμου/κοινωνικού περιβάλλοντος – και διεπιστημονική. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις αρχές.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού, Γενική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στοιχεία Δικαίου, Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης και Βιβλιογραφική Έρευνα, Σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική & Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας στην Κ.Ε.Ο., Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία, Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Κοινωνική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, Κοινοτική Εργασία στο Τοπικό Επίπεδο, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία, Ψυχιατρική, Κοινωνικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνιολογία της Απόκλισης, Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους, Κοινωνική Εργασία με Αναπήρους και Ηλικιωμένους, Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο, Κοινωνική Έρευνα στη Κοινωνική Εργασία, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία, Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας, Κοινωνική Εργασία με Εξαρτημένα Άτομα, Κοινωνική Εργασία στην Υγεία-Ψυχική Υγεία, Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια, Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης, Συστήματα Διαγνωστικής Εκτίμησης στη Κοινωνική Εργασία, Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές : 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν την άδεια άσκησης στο επάγγελμα και να απασχοληθούν ως κοινωνικοί λειτουργοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη ή υπεύθυνοι οργανισμών και υπηρεσιών, στους τομείς : Υγείας Κοινωνικής Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Επαγγελματικού προσανατολισμού και Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας, Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Έρευνα συνθηκών (διαγνωστική εκτίμηση) από τις οποίες επηρεάζονται ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των οικονομικών τους προβλημάτων. Διατήρηση ή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του ατόμου και του μικροπεριβάλλοντος, αλλά και στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία του.
 • Διερεύνηση των γενεσιουργών βιοψυχοκοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική ή ψυχική υγεία ατόμων και οικογενειών. Παροχή ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου προς τον ασθενή, τους οικείους του και την κοινότητα.
 • Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία με περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικής ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και άλλων προβλημάτων ασφαλισμένων ή προστατευομένων ατόμων.
 • Αξιολόγηση, επαγγελματική διαπαιδαγώγηση και προσανατολισμός διαφόρων ομάδων, κατά την προετοιμασία για επαγγελματική απασχόληση ή για εργασιακή επανένταξη. Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής προσαρμογής και της απασχόλησης.
 • Πρόληψη ή αντιμετώπιση συναισθηματικών και κοινωνικό οικονομικών αναγκών των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, κατά την προσαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, και τυχόν προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων.
 • Πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της εγκληματικότητας ομάδων υψηλού κινδύνου. Ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική αποκατάσταση, στήριξη και αξιοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόμων που έχουν υποπέσει σε αντικοινωνική ή εγκληματική συμπεριφορά. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ενεργοποίηση κοινωνικών ομάδων και πολιτών για την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης. Οργάνωση δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων. Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ενεργοποίηση πολιτών για συλλογική δράση, αξιοποίηση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων στην προώθηση κοινοτικών τοπικών υποθέσεων.
 • Οργάνωση Κοινωνικής Υπηρεσίας. Διεύθυνση Υπηρεσίας. Συντονισμός προγραμμάτων και διαπλεκόμενων Υπηρεσιών. Επαγγελματική εποπτεία.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα, που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις :  

 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. web site: http://www.skle.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ