Διατροφής & Διαιτολογίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης  

Σχολή  Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

Έδρα :

Διεύθυνση : ΤΕΙ Κρήτης Παράρτημα Σητείας

Τηλέφωνο / Fax: 2810 379328

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Διατροφής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της επιστήμης της διατροφής, καθώς και την ανάπτυξή τους στον άνθρωπο και συγκεκριμένα την καλή γνώση της σύνθεσης των τροφίμων, την επίδραση της τροφής στην υγεία του ανθρώπου και την επίλυση διαιτητικών προβλημάτων. 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις – βασικές και σύγχρονες – που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο στον τομέα της διατροφής.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας (ή Διαιτητικής) του Ανθρώπου, με πρωταρχική έμφαση την εφαρμογή του στην πράξη. Η Επιστήμη αυτή εστιάζεται:

 • Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση και τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κλπ).
 • Στην προφύλαξη της υγείας από τις νόσους της φθοράς.
 • Στην αποκατάσταση της υγείας μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι η πρακτική διδασκαλία καθώς και

 • η άσκηση της Διαιτολογίας με αξιοποίηση σύγχρονου λογισμικού,
 • η αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων διατροφικής εκτίμησης και
 • η έμφαση στην Κρητική/Μεσογειακή Διατροφή.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Διατροφής & Διαιτολογίας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιοχημεία, Βιολογία, Περιβαντολλογία, Προγραμματισμός Η/Υ, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Διατροφής, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Βιοστατιστική, Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων, Προσθετικές Ύλες στα Τρόφιμα, Αρχές Παρασκευής Τροφίμων, Διατροφή και Κύκλος Ζωής, Κλινική Διατροφή, Σχεδιασμός Διαιτολογίου για φυσιολογικές καταστάσεις, Σχεδιασμός Διαιτολογίου για παθολογικές καταστάσεις, Βιολογικός Ρόλος Λιπιδίων-Πρωτεϊνών-Υδατανθράκων, Τοξικολογία Τροφίμων, Ισοζύγιο Ενέργειας και ‘Έλεγχος Βάρους, Αθλητισμός και Διατροφή, Εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης ατόμου, Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών, Οικονομία και Πολιτική στον τομέα της Διατροφής, Ευρωπαϊκές Διατροφικές Συνήθειες και Τεχνολογία, Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Τροφίμων, κ.α.   Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής έχουν ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων,
 • Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας των τροφίμων,
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων,
 • Κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους,
 • Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων.

Επίσης, έχουν δικαίωμα λειτουργίας καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντοτε με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι απασχολούνται σε κέντρα αδυνατίσματος, κέντρα υγείας, κλινικές και νοσοκομεία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες διαιτολόγοι, σε βιομηχανίες μαζικής παραγωγής γευμάτων, βιομηχανίες τροφίμων και αθλητικά κέντρα. Επίσης, όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, απασχολούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ερευνητικά κέντρα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος διατροφής μπορούν  να εργαστούν :

 • σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας,
 • στους δήμους, σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα,
 • ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή,
 • διαιτολογικά κέντρα, όπου διαμορφώνουν και εφαρμόζουν διαιτολογικά προγράμματα,
 • σε μονάδες μαζικής παραγωγής φαγητών απλής και διαιτητικής διατροφής,
 • σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και διαφήμισης τροφίμων και ποτών
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας διαιτολόγος πραγματοποιώντας διατροφικές έρευνες και μελέτες, εξετάζοντας τη θρεπτική αξία των τροφίμων συμμετέχοντας στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων αναλαμβάνοντας και την επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων, σε βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων.
 • Επίσης έχει δικαίωμα λειτουργίας καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών.
 • Τέλος, μπορεί να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα πάντα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να απασχοληθεί με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα  :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος  Διατροφής & Διαιτολογίας των ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί νομικά στο :  Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36 τ.Α’/07.02.1989) και στο Π.Δ. 133 ΦΕΚ 213/01.10.2014 τ.Α΄ Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Διατροφολόγων – Διαιτολόγων. web site: http://www.ed-de.gr
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Τεχνολόγων Διατροφής. web site: http://www.dietologoi.gr/
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ