Ιατρικών Εργαστηρίων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/02/2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Λάρισας  411 10, Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410 684254, 2410 684267 Fax : 2410 613986 E-mail: secry-medlab@teilar.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει άτομα ικανά να γίνουν εργαστηριακοί συνεργάτες του μικροβιολόγου, παθολογοανατόμου κυτταρολόγου και του βιοχημικού ιατρού.

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοατρικών Εργαστηριακών Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας – Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας, Παθολογοανατομίας – Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων, Πυρηνικής Ιατρικής.

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία και πρακτική άσκηση εξειδικευμένων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Γνώσεων, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι ικανοί να απασχοληθούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, στα εξής εργαστήρια: Εργαστήρια Μικροβιολογίας – Ιολογίας – Μυκητολογίας – Θρεπτικών Υποστρωμάτων, Εργαστήρια Αιματολογίας, Εργαστήρια Αιμοδοσίας (Τράπεζας Αίματος), Εργαστήρια Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας, Εργαστήρια Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Εργαστήρια Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικά), Εργαστήρια Τοξικολογίας, Εργαστήρια Κυτταρολογίας, Εργαστήρια Ιστοπαθολογίας (Παθολογοανατομίας – Ογκολογίας), Εργαστήρια Γενετικής, Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής (ραδιοανασολογία κλπ), Εργαστήρια Πειραματοζώων.

Και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Επιπλέον ,το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση της δυνατότητας οργάνωσης των παραπάνω εργαστηρίων, όπως επίσης και την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και μεθόδων που αποκτήθηκαν, ύστερα από κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, ήτοι Νοσοκομεία, Ιδιωτικά εργαστήρια κ.λ.π.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ανατομική, Φυσιολογία, Γενική Μικροβιολογία, Πειραματόζωα, Ανόργανη Χημεία, Φυσική, Ιατρική Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Ιστορία Ιατρικής, Βιολογία, Βιοχημεία, Βιομετρία – Βιοστατιστική, Ανατομική, Φυσιολογία, Πειραματόζωα, Τεχνολογία Οργάνων, Αρχές πληθυσμιακής υγιεινής, Πρώτες βοήθειες, Μικροβιολογία, Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοληψία, Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Ιολογία, Ιστοπαθολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία, θρεπτικά Υποστρώματα, Τεχνολογία Οργάνων, Ανοσολογία, Ιολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Εργασιακές Σχέσεις, Κοινωνιολογία, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τμήματα της ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του Προϊσταμένου.
Ειδικότερα: οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων :

 • Εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των Ιατρικών Εργαστηρίων σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Εργαστήρια, Ερευνητικά κέντρα, Εργαστήρια ΑΕΙ (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) κλπ.
 • Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με το ρόλο των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Ο πτυχιούχος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μπορεί να εργαστεί :

 • σε εργαστήρια νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε σταθμούς αιμοδοσίας, κέντρα υγείας, στον ιδιωτικό τομέα σε ιατρικά εργαστήρια
 • ειδικότερα στα εξής εργαστήρια : μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, ανοσολογικό ιστοσυμβατότητας, πυρηνικής ιατρικής, ορμονολογικό ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό ογκολογικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας, πειραματόζωων
 • καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 • Επίσης μπορούν να απασχοληθούν  στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.
 • Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία), συμμετέχουν:
 • στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων
 • στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων, οργάνων κλπ),
 • ενώ επιβλέπουν την ορθή τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, σκευών κλπ. εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται· στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων, έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 163/1996 (ΦΕΚ 118  τ.Α’/14.06.1996) και Π.Δ. 20/2017(ΦΕΚ 34 τ.Α’/20.03.2017).

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  : 

 • Ένωση Τεχνολόγων – Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων. web site: http://www.entepa.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.  web site: http://www.poedhn.gr/

 

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4589 ΦΕΚ 13 τ.Α’/29.01.2019 το ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργήθηκε και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ