{0122} : Φιλοσοφίας (Ιωάννινα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Φιλοσοφίας (Ιωάννινα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλέφωνο:  265100 7405,  7406, 7186 Fax: 26510 07027  Email: grampedp@cc.uoi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Επίσης την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή.»

Βασικός σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις :

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων. Στοχεύει δηλαδή στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν τη φιλοσοφία. Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί τόσο η ερμηνεία έργων του φιλοσοφικού κανόνα, όσο και η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών προβλημάτων και απόψεων.

Βασικός στόχος της δημιουργίας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  είναι η διαμόρφωση ενός δυναμικού, πρωτοποριακού ακαδημαϊκού χώρου γνώσης, κριτικού αναστοχασμού και εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της φιλοσοφίας, συναφές και συμβατό τόσο με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα όσο και με τα ακαδημαϊκά δεδομένα των υπόλοιπων νέων Τμημάτων Φιλοσοφίας της χώρας μας.

Η φιλοσοφία εξομοιώνεται μερικές φορές με μια αφηρημένη συζήτηση για τα  «μεγάλα ερωτήματα». Ακόμη και αν στις σπουδές το ζητούμενο είναι μερικές φορές τι μπορεί να περιγράψει κανείς ως «τα μεγάλα ερωτήματα», το ζήτημα δεν είναι να ανέβει κανείς μέσω ευγλωττίας στον Όλυμπο των γνώσεων, αλλά μάλλον να  αποκτήσει με μικρά βήματα τα εργαλεία για να θεματοποιήσει με ακρίβεια και  αξιοσύνη τα «μεγάλα ερωτήματα». Αυτό περιλαμβάνει, αφενός, μια εκπαίδευση  στην τέχνη της ορθολογικής επιχειρηματολογίας, αφετέρου μια καθοδηγούμενη  ανάγνωση των φιλοσοφικών βασικών κειμένων.

Τα ερωτήματα που θέτει η φιλοσοφία στοχεύουν συχνά σε γενικότατα  προβλήματα. Χρησιμεύουν για τον αναστοχασμό περί πιθανών τρόπων πρόσβασης  σε πολύ διαφορετικά φαινόμενα. Με αυτή την έννοια, ο κανόνας των φιλοσοφικών  κλάδων είναι ανοιχτός και ιστορικά ευέλικτος. Μ’ αυτήν την κατάσταση  αντιπαρατίθεται διαρκώς η φιλοσοφία. Ωστόσο, στην εποχή των μεγάλων  ιδεαλιστικών συστημάτων αναπτύχθηκαν ορισμοί της φιλοσοφίας και των  επιμέρους πεδίων της που είναι ακόμη και σήμερα εν ισχύ. Ο Καντ συνόψισε τα  θέματα της φιλοσοφίας στα ακόλουθα ερωτήματα: «Τι μπορώ να γνωρίσω;» «Τι  οφείλω να πράξω;» «Τι μπορώ να ελπίζω;» με αποκορύφωμα το ερώτημα «Τι είναι  ο άνθρωπος;». Τα ερωτήματα αυτά είχαν όμως, ήδη, καθορίσει αποφασιστικά τη  διαίρεση της φιλοσοφίας σε λογική, ηθική και μεταφυσική, διαίρεση που πηγαίνει  πίσω ως την αρχαιότητα. Αλλά ενώ για αυτήν, καθώς και για εναλλακτικές  παραδοσιακές διαιρέσεις, ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένους τομείς είναι  χαρακτηριστικός, στη σύγχρονη φιλοσοφία λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία οι  μεθοδολογικές απόψεις. Η ενασχόληση με τα κλασικά κείμενα της ιστορίας της  φιλοσοφίας και η αντιπαράθεση με συστηματικά ερωτήματα (όπως της  γνωσιοθεωρίας, της ηθικής ή της αισθητικής) διαπλέκονται στη φιλοσοφία στενά.  Το γεγονός ότι ένα κείμενο γράφτηκε πριν από 2500 χρόνια λέει λίγα για την  επικαιρότητα των αποτελεσμάτων της ανάγνωσής του. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε την ικανότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών μας να  διαβάζουμε φιλοσοφικο-ιστορικά σημαντικά κείμενα κατανοώντας τα.

Είναι βέβαιο ότι όποιος/α εντρυφήσει στο Πρόγραμμα Σπουδών του νέου  Τμήματος Φιλοσοφίας, θα παρατηρήσει ευθύς εξαρχής ότι ο κλάδος της  φιλοσοφίας είναι εξαιρετικά πλούσιος και διαφοροποιημένος. Στο τέλος των  σπουδών του/της στη φιλοσοφία πιθανόν θα αναγνωρίζει κανείς τα διαφορετικά  αντικείμενα και τα πεδία. Είναι δύσκολο να τα γνωρίζουμε όλα καλά από την αρχή,  οι συζητήσεις για τους επιμέρους τομείς είναι πολύ εξειδικευμένες για το ξεκίνημα.  Προφανώς κάποιος θα αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ένα ή το άλλο πεδίο  και θα εξειδικευθεί. Για όσους αναζητούν εξειδίκευση, είναι σκόπιμο να  ολοκληρωθούν οι σπουδές τους με ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα μετά την  ολοκλήρωση του πρώτου πτυχίου.

Επιπλέον, από την ίδια τη φύση των φιλοσοφικών σπουδών δεν μπορεί από  την έναρξή τους να αναμένεται μια ουσιαστική σύζευξη συστηματικών και  ιστορικών πτυχών της φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου, στην αρχή των σπουδών θα πρέπει να αποκτηθούν στοιχειώδεις γνώσεις της ερμηνείας και της ανάλυσης  κειμένων με αφετηρία κλασικά κείμενα από τις διαφορετικές περιόδους της  Ιστορίας της Φιλοσοφίας και των παραδοσιακών Σχολών της. Σε μια μεταγενέστερη  φάση των σπουδών θα πρέπει να επικεντρωθεί κανείς στην εμβάθυνση σε  υποδειγματικά βασικά ερωτήματα των επιμέρους φιλοσοφικών κλάδων.

 Ενδεικτικά Μαθήματα :

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία, Νεότερη Γνωσιοθεωρία / Μεταφυσική, Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Παιδαγωγικά, Λογική, Αρχαία Ελληνική Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, Πλάτων: Θεωρία των Ιδεών, Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Νεότερη Ηθική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Γλωσσολογία, Κείμενα Αρχαίας Γραμματείας, Κείμενα Νεότερης Φιλοσοφίας,  Ερμηνευτική – Φαινομενολογία, Kant: Γνωσιοθεωρία, Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία / Μεταφυσική, Κείμενα Φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, Θέματα Αναλυτικής Φιλοσοφίας, Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαιότητας, Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, Αισθητική, Αρχαία ελληνική, Φιλόσοφοι 19ου – 20ου αιώνα, κ.α.  

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι  πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας μπορούν να εργασθούν:

  • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση  ως εκπαιδευτικοί (δημόσια ή ιδιωτική). Ειδικότερα  για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων.
  • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
  • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα βιο-ηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου  προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α’/1985). Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

  • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων:  web site: http://www.p-e-f.gr/
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ): web site: http://www.olme.gr/
  • Παιδαγωγική Εταιρεία  Ελλάδος  web site: www.pee.gr

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0122

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  240 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 35 %

Αρχαία Ελληνικά : 23 %

Ιστορία : 22 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.274

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.931

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ