Παρουσίαση του Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.)

Αναλυτική Παρουσίαση του Γενικού  Λυκείου (ΓΕ.Λ.):

 

 

Επιπλέον χρήσιμο υλικό για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων : Γενικό Λύκειο – MySep.Gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ