Παρουσίαση του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Αναλυτική Παρουσίαση των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων

 

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση όλων των Τομέων & ειδικοτήτων των Πρότυπων  Επαγγελματικών  Λυκείων (επιπλέον παροχές, διαφοροποιημένα προγράμματα σπουδών καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσουν κι άλλα): Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) – MySep.Gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ