Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/02/2024

Ειδικότητα: Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

2.

Τεχνολογία Υλικών

3.

Κατασκευές με ξύλο – Εισαγωγή στην Επιπλοποιία & ξυλογλυπτική

5Ε (ΠΑ 3Ε)
4.

Συνδεσμολογία Επίπλου

5Ε (ΠΑ 3Ε)
5.

Τεχνολογία Ξύλου – Μετρήσεις

6.

Γραμμικό Σχέδιο

7.

Ψηφιακός Σχεδιασμός Cad/ Cam

1Θ+3Ε

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

.

Η επιπλοποιία αναφέρεται στην πρακτική της κατασκευής των διαφόρων τύπων επίπλων και ξύλινων κατασκευών με τη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων. Παράλληλα αποκτώνται στοιχειώδεις γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό επίπλων, κουφωμάτων. Ξύλινων κατασκευών και ξυλογλυπτικής.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

 • Κατανοεί και εφαρμόζει πιστά και σχολαστικά τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στον χώρο εργασίας.
 • Κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεις και δεξιότητες τεχνικού, αρχιτεκτονικού, προοπτικού, ελεύθερου και κατασκευαστικού σχεδίου και να σχεδιάζει με την παραδοσιακή μέθοδο και με ηλεκτρονικό υπολογιστή έπιπλα και ξυλουργικές κατασκευές.
 • Σχεδιάζει και κατασκευάζει ιδιοσυσκευές.
 • Χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τα ανθρωπομετρικά και εργονομικά δεδομένα.
 • Τοποθετεί σωστά τα έπιπλα στον χώρο και να διακοσμεί τον εσωτερικό χώρο σύμφωνα με τις αρχές διακόσμησης.
 • Κατανοεί βασικές πτυχές της ιστορίας και ρυθμολογίας της τέχνης και του επίπλου.
 • Σχεδιάζει και κατασκευάζει πρότυπα έπιπλα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αναγκαία δεδομένα.
 • Χειρίζεται, να ρυθμίζει και να συντηρεί τα εργαλεία πάγκου, τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία και τα μηχανήματα ξυλουργικής και επιπλοποιίας.
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά συγκεκριμένες μεθόδους κοστολόγησης.
 • Αξιοποιεί την τεχνολογία του ξύλου και άλλων παραδοσιακών και νέων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ξυλουργική βιομηχανία (υλικά αποπεράτωσης, εξαρτήματα επίπλων κ.λπ.).
 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές: Μηχανοργάνωσης, Οργάνωσης της παραγωγής, Διοίκησης εργαστηρίου /εργοστασίου ξυλουργικών κατασκευών.
 • Αντιλαμβάνεται τη σημασία του ποιοτικού ελέγχου και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Κατανοεί τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών που βασίζονται στη νέα τεχνολογία.
 • Χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αντιπροσωπευτικές εφαρμογές του στην ξυλουργική βιομηχανία.
 • Κατανοεί τη σημασία του Marketing και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές του.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής μπορεί να εργαστεί:

 • Στη σχεδίαση επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών.
 • Στην κοστολόγηση και την προετοιμασία προσφορών.
 • Στον προγραμματισμό εργαλειομηχανών με ηλεκτρονικό (αριθμικό) προγραμματισμό εργασίας (εργαλειομηχανή CNC).
 • Στη διεύθυνση παραγωγής.
 • Στην πώληση επίπλων και άλλων ξυλουργικών κατασκευών και υλικών ή μηχανημάτων που έχουν σχέση με την ξυλουργική βιομηχανία.

Ειδικότερα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που ασχολούνται με τη μεταποίηση του ξύλου.
 • Επιχειρήσεις που πωλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με την ξυλουργική βιομηχανία.
 • Αρχιτεκτονικά γραφεία και γραφεία εσωτερικής διακόσμησης.

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ