Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/02/2024

Ειδικότητα: Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

2.

Τεχνολογία Υλικών

3.

Ψηφιακός Σχεδιασμός Χώρων

4. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Χώρων 4Ε (ΠΑ)
5.

Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα

1Θ+5Ε
6.

Αειφορικός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Χώρου

4Ε (ΠΑ 2Ε)
7.

Αγγλικά Ειδικότητας

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

  • Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπαρχόντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζει η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου.
  • Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων μπορεί να εργάζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ