Κομμωτικής Τέχνης (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/03/2024

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

2.

Υγιεινή

3.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής –Τοξικολογία – Δερματολογία

4.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών

5.

Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

6.

Τεχνολογία Υλικών

7.

Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων, σε ιδρύματα σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας του.
  • Πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Κομμωτικής Τέχνης
Νομοθεσία: Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ 193 τ.Α’/02.09.2005) και (άρθρο 244 ΦΕΚ 5 τ.Α΄/ 17.01.2018)
(Έως τη δημοσίευση του Ν. 4281/2014)
Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Άδεια κουρέα: Πτυχίο.
Άδεια κομμωτή: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία
Άδεια κουρέα Α΄: 1 έτος προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις
Άδεια κομμωτή Α΄: 2 έτη προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις
Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις.

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών: ΦΕΚ 5854 τ.Β’/17.11.2022

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ