Βοηθός Φαρμακείου (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/02/2024

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

2.

Υγιεινή

3.

Συνταγολογία – Νομοθεσία – Βιβλία Φαρμακείου

4.

Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ

1Θ+2Ε
5.

Κοσμητολογία

1Θ+2Ε
6.

Στοιχεία Φαρμακογνωσίας

2Θ+2Ε
7.

Φαρμακολογία – Τοξικολογία

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί βοηθητικό προσωπικό σε ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμακεία νοσοκομείων, φαρμακαποθήκες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες φαρμάκων και καλλυντικών.
  • Πάντοτε με την καθοδήγηση των φαρμακοποιών παρασκευάζει απλά φαρμακευτικά σκευάσματα και καλλυντικά, εκτελεί απλές ιατρικές συνταγές, δίνει ακριβείς οδηγίες για τη χορήγηση της δοσολογίας και τη διατήρηση του σκευάσματος, συσκευάζει και αποθηκεύει φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, παραγγέλνει εμπορεύματα στις φαρμακαποθήκες, παραλαμβάνει και αποθηκεύει κατάλληλα, αξιολογεί και κοστολογεί προσφορές για την προμήθεια πρώτων υλών των προϊόντων, καταγράφει, ταξινομεί και τηρεί τα απαραίτητα στοιχεία, βιβλία, καρτέλες και αρχεία του φαρμακείου ή του χώρου παραγωγής για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Βοηθού Φαρμακείου
Νομοθεσία: Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73 τ.Α’/06.04.2006)
Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου: (Πτυχίο + 1 έτος πρακτική άσκηση σε φαρμακείο + εξετάσεις).

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ