Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων  (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/02/2024

Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων 

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

2.

Υγιεινή

3.

Ακτινοπροστασία

4.

Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι

5.

Ακτινοτεχνολογία ΙΙ

1Θ+8Ε
6.

Ακτινοανατομική

1Θ+2Ε
7.

Δεοντολογία Επαγγέλματος

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ακτινολογικά Ιατρεία σε τμήματα Κλασσικής ακτινολογίας, Μαστογραφίας, Μέτρησης οπτικής πυκνότητας, Στεφανογραφίας και Αγγειογραφίας, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Ακτινοθεραπείας, Εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.
  • Πάντοτε με την καθοδήγηση του γιατρού ακτινολόγου προετοιμάζει κατάλληλα τον ασθενή, τηρεί τους κανόνες ακτινοπροστασίας για τον εξεταζόμενο, τους συνοδούς και το προσωπικό του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, εκτελεί τη χημική επεξεργασία του φιλμ, κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών, τηρεί το ιατρικό απόρρητο, παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας καθώς και ακτινοπροστασίας στο χώρο εργασίας.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ