Βοηθός Οδοντοτεχνίτη (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 29/02/2024

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Μαθήματα

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

2.

Υγιεινή

3.

Οργάνωση – Εξοπλισμός – Υλικά Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

4.

Οδοντοτεχνία ΙΙ

2Θ+2Ε
5.

Ακίνητη Προσθετική

1Θ+3Ε
6.

Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη

1Θ+4Ε
7.

Στοιχεία Ορθοδοντικής

1Θ+2Ε

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023


Ο απόφοιτος της ειδικότητας
Βοηθός Οδοντοτεχνίτη με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Οδοντοτεχνικά εργαστήρια (Ιδιωτικά, Δημόσια), Ασφαλιστικά ταμεία.
  • Γνωρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων οδοντοτεχνικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών, παραλαμβάνει τις εργασίες από τον Οδοντίατρο και τις μεταφέρει με ασφάλεια στο εργαστήριο, απολυμαίνει σωστά και διατηρεί αναλλοίωτα τα αποτυπώματα, βοηθά τον οδοντοτεχνίτη σε όλα τα στάδια κατασκευής των Ολικών οδοντοστοιχιών, Στεφανών, Γεφυρών, Ορθοδοντικών εργασιών, Σύνθετων οδοντοπροσθετικών εργασιών, κρατά ακριβή στοιχεία για τις εργασίες του εργαστηρίου που ενδιαφέρουν τους οδοντιάτρους, παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Βοηθού Οδοντοτεχνίτη
Νομοθεσία: Ν.Δ. 3868/2010 άρθρο 24 (ΦΕΚ 129 τ.Α’/03.08.2010)

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ