Τομέας Υγείας & Πρόνοιας, Ευεξίας (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 02/03/2024

Τα επαγγέλματα Υγείας είναι διαχρονικά, με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητά, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας. Νέοι με ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο,  ιδιαίτερα για τον άρρωστο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευγένεια, κατανόηση,  οργανωτικές ικανότητες,  σχολαστικότητα και φυσικά ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις αποτελούν τα απαιτούμενα προσόντα σε μία σειρά επαγγελμάτων υγείας. Έφηβοι με αυτά  τα χαρακτηριστικά μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα σταδιοδρομίας που προσφέρουν οι ειδικότητες του τομέα.

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω  εννέα (9) ειδικότητες:

Μαθήματα τομέα:

Β’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ανατομία – Φυσιολογία Ι

2.

Πρώτες Βοήθειες

3.

Υγεία και Διατροφή

4.

Διαπροσωπικές Σχέσεις – Επικοινωνία

5.

Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – Δεοντολογία

2Ε (ΠΑ)
6.

Αγγλικά Τομέα

7.

Ειδικό Μάθημα Α΄

1Θ+4Ε (ΠΑ)
8.

Ειδικό Μάθημα Β΄

1Θ+4Ε ή 5Ε

Πηγή: Υ.Α. Φ2/103460/Δ4 (ΦΕΚ 4578 τ. Β΄ /30.08.2022)    

.

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα που αναφέρονται ακολούθους:

Ώρες
α)

Μικροβιολογία Ι

1Θ + 4Ε
β)

Βασικές Κλινικές Δεξιότητες

1Θ + 4Ε
γ)

Δημιουργία και Έκφραση στην Προσχολική Ηλικία Ι

 5Ε
δ)

Σύγχρονη Αισθητική  Ι

1Θ + 4Ε
ε)

Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία  Ι

1Θ + 4Ε
στ)

Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής  Ι

ζ)

Οδοντοτεχνία Ι

1Θ + 4Ε
η)

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

1Θ + 4Ε
θ)

Ακτινοτεχνολογία Ι

1Θ + 4Ε

.

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ