Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 04/02/2024

Ειδικότητα: Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού

Μαθήματα:

Γ’ τάξη 

Μαθήματα

Ώρες
1. Ναυτικές Μηχανές
2.

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία – Εφαρμογές

3.

Βοηθητικές  Εγκαταστάσεις Πλοίου  Πρακτική Άσκηση

3Θ + 3Ε (3Ε ΠΑ)
4.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίου  ΙΙ

5.

Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ

6.

Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου  –  Σχέδιο με Η/Υ  Πρακτική Άσκηση

5Ε  (3Ε ΠΑ)
7.

Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Μηχανικός  Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να:

  • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου.
  • Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης.
  • Φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται.
  • Συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

.

Δυνατότητα εισαγωγής  στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να εξελιχθούν σύμφωνα με το Νόμο 4676/2019 (ΦΕΚ 67 τ. Α’/19.03.2020) σε:

  • Β΄ Μηχανικούς και
  • στη συνέχεια σε Α΄ Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση..

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ναυτικών ορίζονται βάσει των :

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ