Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε: 02/03/2024

Η ναυτιλία αποτελεί –παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς.

Έφηβοι με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής, και με  καλή σωματική δύναμη και αντοχή,  κυρίως όμως  με αγάπη και εξοικείωση  με την θάλασσα, τα ταξίδια και τις συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο  μπορούν να  εξετάσουν την δυνατότητα ένταξή τους και προοπτικής που προσφέρουν οι δύο ειδικότητες του ναυτιλιακού τομέα.

Ο τομέας διαθέτει δύο (2) ειδικότητες:

Μαθήματα Τομέα:

Β΄ τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Ναυσιπλοΐα I – Ναυτική Μετεωρολογία

2Θ+3Ε (ΠΑ)
2.

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι

3.

Αξιοπλοΐα

4.

Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές

2Θ+3Ε (ΠΑ)
5.

Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

6.

Περιβάλλον Ναυτιλιακής Εργασία

7.

Αγγλικά

8

Ειδικό Μάθημα:  (οι μαθητές επιλέγουν 1 από τα ακόλουθα 2 μαθήματα)

Ναυτική Τέχνη – Έκτακτες Ανάγκες

Αντοχή Υλικών – Εφαρμογές

1Θ+1Ε

Πηγή: Υ.Α. Φ2/103460/Δ4 (ΦΕΚ 4578 τ. Β΄ /30.08.2022)   

 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ