Τεχνικός  Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (Π.ΕΠΑ.Λ.)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/02/2024

Ειδικότητα:  Τεχνικός  Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

.

Μαθήματα:

Γ’  τάξη

Μαθήματα

Ώρες
1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

3.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

5Ε (2 ΠΑ)
4.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ + 4Ε ( 2 ΠΑ)
5.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+2Ε ( 2 ΠΑ)
6.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

Πηγή : Υ.Α. Φ9/ 93929/Δ4 (ΦΕΚ 5251 τ.Β’/30.08.2023)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού  μπορεί να:

  • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
  • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
  • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
  • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
  • Ειναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
  • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και στις  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:.

Επαγγέλματα Σχετική Νομοθεσία:
  • Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ