Ιntegrated master: τέως Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιntegrated master  θεωρείται το πτυχίο από το τέως Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6652 τ.Β’/23.11.2023  η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Η αναγνώριση αυτή αφορά τους αποφοίτους του τέως προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

Τον Ιούνιο του 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το οποίο ήδη με Διαπιστωτική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 454  τ.Β’/ 15.02.2019  χορηγεί ήδη Ιntegrated master στους αποφοίτους του.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ