Προοπτικές της Απασχόλησης στα Επαγγέλματα μέχρι το 2030

Εκδήλωση της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/11/2023 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα με ομιλητή τον Άγγελο Ευστράτογλου, Δρ. Οικονομικών της Εργασίας, Επιστημονικό Συνεργάτη στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ