Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογική  Σχολή

Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

Νομική Σχολή

Φιλοσοφικής Σχολή

Σχολή Θετικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή Κάλων Τεχνών

Παιδαγωγική Σχολή

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 .

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ