Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεολογική Σχολή    

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Φιλοσοφική Σχολή  

και

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

 

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα  με το άρθρο 15 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

 

.

.

.

.

.

Ε.Κ.Π.Α.: Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Ίδρυμα  (Σεπτέμβριος 2022)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ