Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024  :  ΦΕΚ 5371 τ.Β’/07.09.2023

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ