Ο Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Η απόφαση διαθέσιμη εδώ 

Συνεπώς αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης και της υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων τις επόμενες ημέρες.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ