Ο αριθμός εισακτέων στις  Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας & Λιμενικού Σώματος

Ο αριθμός εισακτέων στις  Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και Λιμενικού Σώματος

.

.

Δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. 2421.1/3980/2023 ΦΕΚ 294 τ.Β’/24.01.2023 με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022 – 2023.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) και σε εξήντα (60), αντιστοίχως.

Αναλυτικά (περισσότερα στοιχεία, κατανομή θέσεων κτλ.) στο ΦΕΚ 294 τ.Β’/24.01.2023

.

Επίσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ Αριθμ. 6000/2/275-α’ ΦΕΚ 312 τ.Β’/25.01.2022 με την οποία καθορίζεται ο αριθμός  εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε οκτακόσιους πενήντα (850) και σε εκατό(100) αντιστοίχως.

Αναλυτικά  (περισσότερα στοιχεία, κατανομή θέσεων κτλ.) στο ΦΕΚ 312 τ.Β’/25.01.2022

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ