Πώς συμπληρώνω την αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές;

Ένα βίντεο που θα βοηθήσει μαθητές και γονείς στη συμπλήρωση της αίτησης για τις στρατιωτικές σχολές.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ