ΕΠΑ.Λ. – Τράπεζα Θεμάτων: Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης, η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης

Καθορίστηκαν  με την Υ.Α. Αριθμ. Φ4/833/Δ4 η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 13 τ.Β’/09.01.2023 τα  «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, η εξεταστέα  ύλη  και ο  τρόπος αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Πιο αναλυτικά :

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

1. Νέα Ελληνικά

2. Άλγεβρα (Μαθηματικά)

3. Μαθήματα Ειδικότητας.

Περισσότερα στοιχεία στο ΦΕΚ 13 τ.Β’/09.01.2023

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ