Το ΦΕΚ του Νόμου 4957 για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος υπ’ αριθμ. 4957  (ΦΕΚ 141 τ.Α’/21.07.2022) με τίτλο : Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Εδώ : ΦΕΚ 141 τ.Α’/21.07.2022

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ