Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α.: Αιτήσεις έως και 11/09/2022

Από την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 11:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2022-23, σε 31 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 23,89 € για κάθε ημέρα μαθητείας στο χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

  • Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση

  • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

  • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

  • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

  • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης

  • Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν πανελλαδικά 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας με 31 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενώ θα επαναλειτουργήσει και η ΕΠΑΣ Μαθητείας Παλλήνης στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:

  • Αισθητικής Τέχνης

  • Αργυροχρυσοχοΐας

  • Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

  • Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

  • Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

  • Βοηθών Φαρμακείου

  • Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

  • Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

  • Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

  • Επεξεργασία Γούνας

  • Κομμωτικής Τέχνης

  • Μαγειρικής Τέχνης

  • Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

  • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

  • Ξυλουργών – Επιπλοποιών

  • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

  • Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων

  • Τεχνιτών Αμαξωμάτων

  • Τεχνιτών Εργαλειομηχανών

  • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

  • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

  • Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

  • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

  • Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

  • Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

  • Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας

  • Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

  • Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

  • Υφάσματος – Ένδυσης

  • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

  • Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/mathitia

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Δ.ΥΠ.Α

ΔΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

ΔΕΙΤΕ  ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τέλος τα κριτήρια επιλογής μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ : ΦΕΚ 3552  τ.Β’/03.08.2021

 .
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 3078τ.Β’/13.07.2021 οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου (3), εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στο Τυπικό Εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του ν. 4763/2020.
.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ