Στρατιωτικές Σχολές: Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2023

Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων  οι οποίοι θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις   του 2023 και εφεξής , σύμφωνα με το ΦΕΚ 2664 τ.Β’/31.05.2022. 

Πιο αναλυτικά οι αλλαγές αφορούν τις παρακάτω σχολές:

{0878} : Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης – ΣΜΥΑ

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0878

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 1,00

Πανελλαδικές 2022

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Πανελλαδικές 2023 (από το ΦΕΚ 2664 τ.Β’/31.05.2022).

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20%

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 3771 τ.Β’/13.08.2021) και (ΦΕΚ 1867 τ.Β’/15.04.2022)

Όλοι οι Τομείς και ειδικότητες:

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

{0879} : Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – ΣΜΥΑ

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0879

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 1,00

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Πανελλαδικές 2022

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Πανελλαδικές 2023 (από το ΦΕΚ 2664 τ.Β’/31.05.2022).

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 3771 τ.Β’/13.08.2021) και (ΦΕΚ 1867 τ.Β’/15.04.2022)

Όλοι οι Τομείς και ειδικότητες:

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

{0880} : Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης – ΣΜΥΑ

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0880

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 1,00

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Πανελλαδικές 2022

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 30 %

Πανελλαδικές 2023 (από το ΦΕΚ 2664 τ.Β’/31.05.2022).

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 30 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 20 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 3771 τ.Β’/13.08.2021) και (ΦΕΚ 1867 τ.Β’/15.04.2022)

Όλοι οι Τομείς και ειδικότητες:

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 35 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 20 %

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2022 : 1,20 (για όλες τις ειδικότητες)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Πανελλαδικές 2022

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021)

Οικονομικό ΣΣΑΣ – 4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Μαθηματικά : 30 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 20 %

Πανελλαδικές 2023 (από το ΦΕΚ 2664 τ.Β’/31.05.2022).

Οικονομικό ΣΣΑΣ – 4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 20 %

Οικονομία  : 30 %

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ