Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237  Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:59 το μεσημέρι έως την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:59 το μεσημέρι.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2022.

  1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
  3. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.
  4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιέχει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

1. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ) (500 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) (300 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (300 θέσεις)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (150 θέσεις)
2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) (200 θέσεις)
3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM) (125 θέσεις)
4. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) (110 θέσεις)
5. Κοινό ΠΜΣ: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) (90 θέσεις)
6. Κοινό ΠΜΣ: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) (200 θέσεις)
7. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) (60 θέσεις)
8. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) (150 θέσεις)

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

9. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) (60 θέσεις)
10. Κοινό ΠΜΣ: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ) (60 θέσεις)
11. Κοινό ΠΜΣ: Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (ΚΥΚ) (60 θέσεις)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

12. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)(200 θέσεις)
13. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) (100 θέσεις)
14. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) (200 θέσεις)
15. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) (100 θέσεις)
16. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της αγωγής (ΕΤΑ) (250 θέσεις)
17. Κοινό ΠΜΣ: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) (300 θέσεις)
18. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM) (150 θέσεις)
19. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) (170 θέσεις)
20. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) (200 θέσεις)
21. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) (150 θέσεις)
22. Τέχνες-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ) (100 θέσεις).

 

Επίσης, το Ε.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’), με το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄) καθώς και με την υπ’ αριθ. Φ.153/146145/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3557/τ.Β’), προσφέρει επιπρόσθετο αριθμό θέσεων στα παραπάνω Προπτυχιακά Προγράμματα με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Οι ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά.

Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες.

Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Γίνονται δεκτοί/ές στο σύνολό τους όσοι/όσες πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (Ν.3794/2009, ΦΕΚ 156/τ.Α’) και υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρόγραμμα σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

Η παρακολούθηση Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής).

Οι προσφερόμενες Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: www.eap.gr. Από τις ΘΕ των προγραμμάτων δεν θα προσφερθούν οι εξής: ΕΔΙ59, ΕΔΙ60, ΕΔΙ61, ΕΔΙ62, ΣΕΙ60, ΣΕΙ61, ΣΕΙ62, ΣΕΙ63, ΤΕΠ53, ΤΕΠ54,ΤΕΠ55,ΤΕΠ60, ΤΕΠ61,ΤΕΠ62, οι Θ.Ε. των ΠΣ: ΕΑΓ, ΕΑΨ, ΠΔΕ, οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες και οι Ενότητες Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από τη 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.59π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.59π.μ.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το διδακτικό υλικό και οι συμβατικές υποχρεώσεις των φοιτητών (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) στις Μεμονωμένες Θ.Ε. είναι κοινές με αυτές των φοιτητών που παρακολουθούν τη Θ.Ε. στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.

Το σύνολο των Μεμονωμένων Θ.Ε. που θα δηλωθούν στο ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, δεν δύναται να επιλέξουν μεμονωμένα Θ.Ε. του Προγράμματος, στο οποίο φοιτούν.

Η προσφορά μίας μεμονωμένης Θ.Ε. προϋποθέτει τη δημιουργία τμήματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητών.

Οι οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2022.

Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2552/97.

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών ή στη Μεμονωμένη Θ.Ε..

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ήτρια αν ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής που θα προσκομιστεί δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες ή για προγραμματισμένο ραντεβού με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο e-mail: info@eap.gr και στο τηλέφωνο: 2610 367 600.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ