Οδηγός για κάθε επιστημονικό πεδίο (pdf)

από τον Γιάννη Ζαμπέλη Μαθηματικός – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου :

  • Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. του τμήματος για το 2022
  • Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. του τμήματος για το 2021
  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του 2021
  • Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα
  • Αν η σχολή αυτή ανήκει και σε άλλο πεδίο
  • Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος για το 2022
  • Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος για το 2021
  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του ειδικού μαθήματος για το 2021
  • Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ειδικό μάθημα

Διαθέσιμα σε μορφή pdf

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

 

αναδημοσίευση – πηγή: http://johnzabelis.blogspot.com/

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ