Μειώνεται το απαιτούμενο ύψος για την εισαγωγή σε Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας για τις γυναίκες (τροπολογία)

Μειώνεται το απαιτούμενο ύψος για την εισαγωγή σε Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας για τις γυναίκες (τροπολογία)

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στο νομοσχέδιο με τίτλο: Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, μειώνεται από 1.70 σε 1.63 το απαραίτητο ύψος  των γυναικών για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία που κατατέθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο έχει ως εξής:

 

Άρθρο 9
Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη Ελληνική Αστυνομία – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994

Το τρίτο εδάφιο περ. α παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται εισαγωγή διαφοροποίησης ως προς προσόν του ύψους μεταξύ υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

πηγή: Βουλή των Ελλήνων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ