{0225} : Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{0246} : Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση: Συγκρότημα Ζωγράφου, Κτίριο Α’, 1ος όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.15773

Τηλέφωνο: 210 7721684  210 7724061  Fax: 210 7721685   E-mail: semfe@central.ntua.gr

Σκοπός του τμήματος : 

Ο κεντρικός στόχος της Σχολής συνίσταται αφενός στην άρτια εκπαίδευση στις βασικές επιστήμες – δηλαδή, στην απόκτηση του θεμελιώδους υπόβαθρου στα Μαθηματικά, στη Φυσική και στη Μηχανική, απαραίτητο στήριγμα των επιστημονικών και  τεχνολογικών εφαρμογών – και αφετέρου στην παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται  για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διαφόρων  παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Εκθέτοντας συστηματικά τους φοιτητές της σε διάφορα γνωστικά  αντικείμενα, με ένα πρόγραμμα μαθημάτων που ενώ είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές, εξυπηρετεί τη διαμόρφωση μιας άρτιας επιστημονικής φυσιογνωμίας, η Σχολή φιλοδοξεί να προσφέρει άριστο θεωρητικό και πειραματικό επιστημονικό υπόβαθρο στους διπλωματούχους της. Η  εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών είναι μοναδική στην Ελλάδα σε αυτή τη νέα κατηγορία  επιστημόνων, που γεφυρώνει τις βασικές επιστήμες με τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες.

Σκοπός της Σχολής είναι η κατάλληλη προετοιμασία των διπλωματούχων για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Το πρόγραμμά της είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος μιας άρτιας επιστημονικής φυσιογνωμίας. Οι διπλωματούχοι της Σχολής εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν

 • να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ,
 • να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,
 • να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,
 • να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,
 • να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Οι φοιτητές της σχολής, κατά τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα κοινού προγράμματος, λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής και εν συνεχεία έχουν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

α). Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών με τις παρακάτω Ροές:

  1. Εφαρμοσμένη Ανάλυση.
  2. Στατιστική
  3. Μαθηματικά Πληροφορικής
  4. Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση

β). Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών με τις παρακάτω Ροές:

  1. Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική
  2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια
  3. Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ
  4. Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά
  5. Μηχανική των Υλικών.

Η επιλογή της Κατεύθυνσης  αποτελεί προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης, εφόσον αποφασίζεται μετά από δύο έτη συστηματικής έκθεσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται στην επιλογή δύο εκ των ροών της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Και οι δύο κατευθύνσεις υποστηρίζονται από Εργαστήρια Φυσικής και Μηχανικής, που λειτουργούν ήδη επί σειρά ετών καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των Σχολών ειδικότητας Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ορισμένα από αυτά έχουν παράλληλα αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία, υλοποιώντας ειδικευμένα προγράμματα πρότυπων δοκιμών και ευρέος φάσματος υπηρεσίες προς το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υποστήριξη παρέχεται επίσης από τα Εργαστήρια Υπολογιστών της Σχολής.

Προσφέρονται, επίσης, κατ’ επιλογήν μαθήματα στα Παιδαγωγικά και στη Διδακτική των Μαθηματικών και τη Διδακτική της Φυσικής, για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τον χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, εντάσσεται στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ως μάθημα επιλογής, στο 9ο εξάμηνο φοίτησης, δίμηνης διάρκειας κατ’ ελάχιστο, η οποία πραγματοποιείται σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ. ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 134312/Ζ1 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14.09.2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται από το τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών της αντίστοιχης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ενδεικτικά Μαθήματα :  

Στα πρώτα 2  έτη (4 εξάμηνα) τα μαθήματα είναι κοινά και στις δύο ανωτέρω κατευθύνσεις :

Κοινά μαθήματα  Α και Β έτους: Μαθηματική Ανάλυση,  Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα,  Φυσική  (Μηχανική) και Εργαστήριο,  Μηχανική  (Στατική),  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Γεωμετρικές Τεχνικές Σχεδίασης,  Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές,  Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός), Εργαστηριακή Φυσική, Σχεδίαση ‐ Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική, Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών,  Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Μιγαδική Ανάλυση, Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένη Στατιστική,  Φυσική IV (Κβαντομηχανική), Κινηματική και Δυναμική, Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του  Μηχανικού,  Φιλοσοφία της Επιστήμης,  Κοινωνιολογία της Επιστήμης,  Οικονομική Ανάλυση,  Βελτιστοποίηση, κ.α.

Κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών: Πραγματική Ανάλυση, Μαθηματική Στατιστική, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ανάλυση Πινάκων & Εφαρμογές, Στοχαστικές Ανελίξεις, Δομές Δεδομένων, Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές, Θεωρία Ελαστικότητας, Ρευστομηχανική, Μηχανική Κατασκευών, Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας –Διδακτική των Μαθηματικών, Ανάλυση Χρονοσειρών, Οικονομετρία, Αξιοπιστία Συστημάτων, Θεωρία Γραφημάτων, Αλγοριθμική Γεωμετρία,  Μαθηματική Λογική, Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Συζευγμένων Πεδίων, Μηχανική Θραύσεων, Μαθηματική Προσομοίωση στην Μηχανική, Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού, Μιγαδική Ανάλυση, Μοντέλα Υπολογισμού, Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, κ.α.

Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών: Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντομηχανική, Στατιστική Φυσική, Οπτική και Εργαστήριο, Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής, Ρευστομηχανική, Ατομική και Μοριακή Φυσική,  Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης,  Φυσική και Τεχνολογία των Λέϊζερ, Βιοφυσική, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματίδια,  Επιστήμη των Υλικών, Πειραματική Αντοχή των Υλικών, Δυναμική Συστημάτων και Ταλαντώσεις, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρμογές, Αναλυτική Μηχανική, Χημεία Στερεάς Κατάστασης, Φιλοσοφία της Φυσικής, Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές, Φυσική των Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων, Πολυμερή και Νανοσύνθετα Υλικά,  Μηχανική Κατασκευών, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Πυρηνική Τεχνολογία, Εφαρμογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική, Μικροσυστήματα και  Νανοτεχνολογία, κ.α.   

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

 Περισσότερα στοιχεία : 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αγαπούν τα μαθηματικά και τη φυσική και επιθυμούν να συμβάλλουν στη βασική έρευνα σε αυτούς τους κλάδους. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες μαθηματικού ή φυσικού για να επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα σε άλλες επιστήμες όπως η χημεία ή η βιολογία, στη μηχανοτεχνία (engineering) και τη τεχνολογία, στην ιατρική, στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και τη διοίκηση. Απευθύνεται, τέλος, σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν την κριτική δύναμη της σκέψης και τον αναστοχασμό πάνω σε ανθρώπινες αξίες και αρχές.

Έτσι οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών μπορούν

(1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ (μετά από κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές),

(2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,

(3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,

(4) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,

(5) να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, Τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, κ.λπ.

Οι απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών έχουν μεγάλο εύρος επιλογών ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές που μπορούν να ακολουθήσουν: από τα καθαρά μαθηματικά και τη φυσική, στη λογική και την πληροφορική, στην επιστήμη και τη τεχνολογία μικροσυστημάτων και νανοδιατάξεων, στη μαθηματική προτυποποίηση συστημάτων που απαντούν στην τεχνολογία και την οικονομία, στην εφαρμοσμένη μηχανική αλλά και στα οικονομικά, την κοινωνιολογία, την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών κ.ά. Ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τις εφαρμογές τους αποτελεί εφαλτήριο για πολλές διαφορετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές – ειδικά, σε ένα διαρκώς μεταβαλλομένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον σαν αυτό του σύγχρονου κόσμου.

Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο:

Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με:

 • (α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους.
 • (β) δραστηριότητες που συνίστανται στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προβλέψεων και εκτιμήσεων χρήσιμων στη λήψη απόφασης για συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν σε χώρους αγοράς εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας.
 • (γ) τη μελέτη εφαρμοσμένων μοντέλων που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε οικονομικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • (δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), χρήση υπολογιστικών πακέτων για επίλυση προβλημάτων σε τομείς θεωρητικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Υπολογιστικής Μηχανικής (mechanics).
 • (ε) την ανάλυση φυσικών συστημάτων, όπως στερεά και ρευστά καθώς επίσης και στοχαστικά μοντέλα που περιγράφουν βιολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές. Ειδικότερα μοντελοποίηση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που ανακύπτουν σε διάφορες δραστηριότητες.

Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που ακολούθησε την κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με:

 • (α) τη διδασκαλία και ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους της Φυσικής και των   εφαρμογών της.
 • (β) τις θεωρητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής, όπως: Μηχανική και Ιδιότητες της Ύλης, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Φυσική και Μηχανική Υλικών, Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρονική Φυσική, Μαγνητισμός, Κυματική, Ακουστική, Οπτική, Οπτοηλεκτρονική, Ατομική και Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Ραδιενέργεια, Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική.
 • (γ) τη συμμετοχή σε μελέτη και ανάπτυξη επιταχυντικών συστημάτων φορτισμένων σωματιδίων και ανιχνευτικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ερευνητική χρήση και εφαρμογές. Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής και της ραδιενέργειας στη βιομηχανία, το περιβάλλον, τη γεωργία και την ιατρική.
 • (δ) την προσέγγιση (μέσω θεωρητικών προτύπων), ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών κωδίκων και προγραμμάτων για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Φυσικής.
 • (ε) την συμμετοχή σε μελέτη, αξιολόγηση και τυποποίηση οπτικών, οπτικοηλεκτρονικών, φωτονικών διατάξεων ή διατάξεων λέιζερ, και των παραπάνω σε συναφείς εφαρμογές στη βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, τη βιοϊατρική.
 • (στ) την μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ενός ευρέος φάσματος υλικών.

Ο διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., μπορεί να ασχολείται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που ακολούθησε για την απόκτηση του Διπλώματός του, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν τη Φυσική και τα Μαθηματικά, ανάλογα με τα ισχύοντα για τους φυσικούς και μαθηματικούς εντός των πλαισίων των ανωτέρω παραγράφων.

Οι διπλωματούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα απασχολούνται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενδεικτικά ως:

Επιστήμονες που θα προάγουν τη γνώση και επίλυση μαθηματικών και φυσικών προβλημάτων. Ειδικοί επιστήμονες για τη μαθηματική προτυποποίηση, τον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων με την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, και το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών χρήσιμων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές, την Ιατρική, την Βιολογία, την Επιδημιολογία. Σύμβουλοι και αναλυτές σε μονάδες Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής Ιατρικής.

Ειδικοί επιστήμονες στη μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών Υπολογιστικής και Θεωρητικής Φυσικής και Μηχανικής, Πυρηνικής Φυσικής, Στοιχειωδών Σωματιδίων, Οπτοηλεκτρονικής και Λέιζερ, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων των Υλικών.

Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικοί ή Φυσικοί ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολούθησαν για την απόκτηση του διπλώματός τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Τα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα   στο  Π.Δ. 199 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266 τ.Α’ 14.09.2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτυχιούχοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. γίνονται μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως Μηχανικοί Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών»

Η Σχολή, σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και σε συνεννόηση με το Τ.Ε.Ε, θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες των αποφοίτων της που εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε., συμμετέχοντας ενεργά και κατά τo νόμο στις διαδικασίες, που θα οδηγήσουν στην οριστική διατύπωση και νομοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους ως μελών πλέον του Τ.Ε.Ε.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0246

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  155 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 20 %

Μαθηματικά: 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.660

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.240

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

{0241} : Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών(Αθήνα)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{0217} : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ

{0229} : Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ