Θεολογικές – Εκκλησιαστικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/04/2024

Θεολογική – Εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται από τις παρακάτω σχολές :

Πανεπιστήμια :

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :  Θεολογική Σχολή : 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  : Θεολογική Σχολή :

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες:

Ανώτατη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Πατριαρχική  Ανώτατη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση :

.

.


Κατά το παρελθόν υπήρχαν επίσης και τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών. Τα οποία όμως  από Μηχανογραφικό του 2022 και εφεξής  δεν είναι πλέον  διαθέσιμα.

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Βέλλας Ιωαννίνων

Πατριαρχική  Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης