Υποστηρικτικό υλικό για Εκπαιδευτικούς

Υποστηρικτικό υλικό για τους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:.

Για τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας :

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Διδακτικό Υλικό:

Σύνδεσμοι όπου μπορείτε να  αναζητήσετε  χρήσιμο – αξιόλογο  εκπαιδευτικό υλικό    για το μάθημα του Σ.Ε.Π., καθώς και Βιβλία Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

.

παρήχθη στο πλαίσιο του έργου «Καλλιρόη: Δράσεις Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου».
παρήχθη από το Κ.Ε.Θ.Ι.  (Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας)
Από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Αλίμου
από την κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λάρισας
από Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων  Διόφαντος – Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

.

καθώς και από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Κύπρου

επίσης:

Καλές πρακτικές – Υλοποίηση προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

Βιβλία ΣΕΠ:

Βιβλία Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού: