Το Όραμά μας

Όραμά μας:

Να βοηθήσουμε τους νέους στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν τα θέλω και τα μπορώ τους με όσα προσφέρει το περιβάλλον τους και να  κάνουν τις ορθολογικότερες  επιλογές στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα, έτσι ώστε, πορευόμενοι  ήρεμοι κι ευτυχισμένοι, να γίνουν χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία του αύριο.

Αποστολή μας:

Από την έναρξη της, η  mysep.gr αποτέλεσε μια μη κερδοσκοπική εργασία των εκπαιδευτικών Φωτίου Νικολάου και  Παραστατίδη Κων/νου, που, αρχικά στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής τους εργασίας ως σπουδαστές στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης το 2010 και στη συνέχεια ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σε ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ, θέλησαν να προσφέρουν μια έγκυρη διαδικτυακή «πύλη» με χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών τους.

Σήμερα, η  mysep.gr αποτελεί μια μη κερδοσκοπική κι έγκυρη διαδικτυακή «πύλη», με χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών και φοιτητών. Έχοντας συναίσθηση κοινωνικής  ευθύνης, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη  ενημέρωση της, με όσες αλλαγές ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς.

Έχει ως κύριο στόχο να αποτελέσει έναν αξιόπιστο «σύμμαχο» και συμπαραστάτη στη χάραξη του προσωπικού σχεδίου ζωής όσων προσπαθούν μέσω των σπουδών και της εργασίας τους να βελτιωθούν ατομικά, έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουν ένα καλύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για όλους μας.

υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Νικολάου Φωτίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

.